FZKI: Architektonická štúdia pavilónu BZ

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre si dala spracovať štúdiu na rekonštrukciu bývalej Mechanizačnej dielne, ktorá sa nachádza v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a je súčasťou pavilónu BZ, kde sídli novovznikajúci Ústav záhradníctva.

Budova bola doteraz využívaná Katedrou zeleninárstva a Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre.

„Architektonickú štúdiu rekonštrukcie bývalej Mechanizačnej dielne pre FZKI vypracoval architekt Ing. Marek Šumichrast, ktorý je úspešným absolventom krajinného inžinierstva našej fakulty. Navrhnuté architektonické riešenie vychádza z definovaného zámeru, ktorý je zhmotnený do trojpodlažnej stavby existujúcej haly hmotovo a materiálovo odlíšenými poschodiami, ktoré pripomínajú ,,kontajnery". Všetky podlažia by mali byť komunikačne spojené osobným výťahom. Vizuálna komunikácia medzi podlažiami bude možná vďaka nie plnému zastavovaniu pôdorysnej plochy podlaží, čo prispeje k atraktivite našich priestorov a k prepojeniu študentov s praktickou výučbou a výskumnou činnosťou,“ uviedol dekan FZKI prof. Dušan Igaz. Ako dodal, v súčasnosti sa na toto moderné a nadčasové riešenie snažia získať prostriedky na realizáciu.

Späť