Zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra na workshope v Bruseli

napísal

V priestoroch FoodDrinkEurope v Bruseli sa 7 .- 8. mája uskutočnil workshop a projektový míting European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI), na ktorom zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra - prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC a Ing. Daniel Ács, PhD., zodpovedný za internacionalizáciu Bioeconomy Cluster - prezentovali zámery, ciele a priority platformy v európskom priestore.

Konzorcium FNH-RI vytvára výskumnú infraštruktúru pre špičkový výskum v oblasti potravín s dôrazom na výživu a zdravie. Európske požiadavky týkajúce sa potravín, výživy a zdravia sú definované už v predchádzajúcich projektoch (EU EuroDISH a RICHFIELDS), koordinovaných Wageningenskou univerzitou v Holandsku, ktorá v súčasnosti pripravuje návrh infraštruktúry FNH-RI pre plán Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach. FNH-RI predstavuje spoločnú a jedinečnú iniciatívu šiestich členských štátov - Holandska, Dánska, Talianska, Veľkej Británie, Francúzska a prostredníctvom Národnej platformy AgroBioFood Nitra aj Slovenska.

SPU v Nitre urobila prvé kroky na reprezentáciu Slovenska v konzorciu FNH-RI už v roku 2016 podpísaním memoranda o založení platformy AgroBioFood spoločne s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a združením Bioceonomy Cluster. Podporu tejto platforme vyjadrilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydaním akceptačného listu, ktorým ju uznáva ako odborného partnera pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií a zároveň ako oficiálneho reprezentanta SR vo vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom. Platforma AgroBioFood reprezentuje vedomostný trojuholník ako základ pre účinné a udržateľné prepojenie vzdelania, výskumu a inovácií.

 

Späť