FEŠRR: Ako sme pracovali a spolupracovali počas pandémie?

napísal

Témou mediálnych debát, ale aj osobných rozhovorov posledného obdobia, boli efekty pandémie, okrem tých zdravotných a obmedzujúcich aj tie, ktoré môžeme nazvať pozitívami. Nová situácia priniesla iné myslenie, inovácie v spôsobe práce a spolupráce aj na našej univerzite.

Tradičná spolupráca Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre s celoeurópskou informačnou sieťou Europe Direct Nitra, ktorej hostiteľskou organizáciou je Agroinštitút Nitra, š.p., tiež nadobudla nové rozmery. Pandémia nezastavila pôvodne plánované aktivity. Motivovala organizátorov k inovácii formy. Ako nás informovala Ing. Marcela Chreneková, PhD., z FEŠRR, pôvodne plánovaná debata o občianskej participácii v pivnom bare sa preniesla do on-line priestoru v podobe živého prenosu výberovej prednášky dlhoročného externého spolupracovníka, komunitného poradcu a facilitátora PeadDr. Michala Smetanku pre študentov a verejnosť na facebookovej stránke FEŠRR. "Pozitívom bola nečakaná odozva a sledovanosť. Od 7. mája, keď sa prednáška uskutočnila, dodnes evidujeme viac ako 1 900 pozretí," povedala M. Chreneková.

Ďalšou spoločnou aktivitou bola súťaž záverečných vysokoškolských prác na tému Pozitívne efekty politiky súdržnosti na regionálnej a lokálnej úrovni, ktorá prebehla korešpondenčne a on-line. "Súťaž prebehla od 4. apríla do 20. mája v dvoch kolách. Kritériami hodnotenia v prvom kole bola originalita riešeného problému a tematické zameranie, metodika a splnenie cieľa práce, výsledky a závery (prínosy pre prax) a formálne náležitosti práce. V druhom kole boli hodnotené prezentácie a videoprezentácie prác. Umiestnení súťažiaci získali finančné odmeny od Europe Direct Nitra a Agroinštútu Nitra, š. p. Za 1. miesto bola ocenená študentka Bc. Nora Bobáková (na fotografii) s prácou Vplyv regionálnej značky Gemer – Malohont na producentov a spotrebiteľov, za 2. miesto študentka Bc. Zina Machničová s prácou Pozitívne efekty politiky súdržnosti na obecné sociálne podnikanie Banskobystrického samosprávneho kraja a za 3. miesto študentka Adriána Klapková s prácou Podpora sociálneho podnikania," informovala Ing. M. Chreneková.

Dodala, že možno sa niektoré on-line formy práce a spolupráce osvedčia a v nasledujúcich rokoch ich zachovajú. "Samozrejme osobné stretnutia a debaty majú svoje osobitné čaro a tak s debatou pri pive so študentmi a ďalšími diskutérmi v nasledujúcom roku určite počítame," uzatvorila.

 

Späť