FBP: Priblížili verejnosti inovatívne smery startupistov v oblasti potravinárstva

napísal

Zástupcovia EIT Food Hub z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU  v Nitre sa 6. novembra zúčastnili na výstave Gastro a Kulinária na Agrokomplexe v Nitre, kde využili možnosť oboznámiť odbornú i laickú verejnosť so svojimi aktivitami na tému Inovatívne smery startupistov v oblasti potravinárstva.

V rámci odbornej časti prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka FBP pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, informovala o aktivitách EIT Food Hub na Slovensku, doc. Ing. Alica Bobková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie, o možnostiach štúdia na fakulte a prepojení študijných odborov na prax. Následne účastníci Demo Day súťaže o najlepší potravinársky startup doc. Radoslav Židek, PhD., (Nu3Gen)  a Ing. Marek Petriľák  a Ing. Kristína Predanocyová (Naše Vaše) predstavili svoje skúsenosti so založením startupu, ako aj podnikateľské vízie do budúcnosti. Na záver zástupcovia potravinárskych firiem, štátnych inštitúcií a EIT Food Hub diskutovali o podpore malých začínajúcich podnikov v agrosektore.

 

 

Späť