FBP: Ocenenie pre Evu Tvrdú v súťaži Pre ženy vo vede

napísal

Tretí ročník súťaže Pre ženy vo vede, ktorú organizuje Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) vyvrcholil 1. októbra slávnostným oceňovaním úspešných a talentovaných vedkýň. Ocenená bola aj Ing. Eva Tvrdá, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Do tretieho ročníka sa zapojilo 22 slovenských vedkýň, do finále sa prebojovalo dvanásť, z toho päť v kategórii vedkyne do 35 rokov a sedem v kategórii do 45 rokov. Svoje projekty prezentovali 7. júna  pred odbornou porotou, ktorá bola zostavená zo zástupcov SAV, Slovenskej komisie pre UNESCO. Členom komisie bol aj generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška a výkonný riaditeľ SOVVA Daniel Straka.

Počas slávnostného večera, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Mozartovho domu v Bratislave a bol oživený zaujímavou panelovou diskusiou o úlohách žien vo vede, sa predsedníčka odbornej komisie, prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., vyjadrila, že na základe hodnotenia kvality podaných projektov sa komisia zhodla, že na Slovensku je možné robiť kvalitnú vedu, pričom finalistky súťaže preukázali výnimočnú mieru odbornosti a inovatívnosti.

Medzi piatimi finalistkami v kategórii vedkýň do 35 rokov bola aj Ing. Eva Tvrdá, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, ktorá hodnotiacu komisiu zaujala projektom „Baktérie – skrytí nepriatelia samčej plodnosti. Projekt sa venuje štúdiu vplyvu baktérií v ejakulátoch na vitalitu a fertilizačnú schopnosť spermií u zdravých cicavcov a vtákov, ako aj hľadaniu alternatívnej antibakteriálnej látky, ktorá by mohla nahradiť antibiotiká v andrologickej praxi. Projekt rovnako poskytne nové poznatky o úlohe baktérií prítomných v ejakulátoch a predstaví alternatívne možnosti prevencie a/alebo manažmentu bakteriospermie počas spracovania živočíšnych i humánnych ejakulátov.

Celkovou víťazkou tretieho ročníka súťaže Pre ženy vo vede sa v kategórii vedkýň do 35 rokov stala Mgr. Martina Gáliková, PhD., zo SAV s projektom Drosophila ako model pre štúdium obezity spôsobenej nedostatkom pohlavných hormónov. V kategórii vedkýň do 45 rokov zvíťazila RNDr. Vlasta Demečková, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s projektom Cielená modulácia črevného mikrobiómu v liečbe zápalových a onkologických ochorení.

 

Späť