Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva otvorila dvere dokorán

napísal

Spoznať svojich budúcich učiteľov, vedenie fakulty, priestory, v ktorých prebieha výučba, porozprávať sa so súčasnými študentmi, dozvedieť sa všeličo o radostiach, ale aj úskaliach vysokoškolského štúdia... Aj to bolo cieľom Dňa otvorených dverí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý pre stredoškolákov pripravili 7. februára.

Záujemcovia o štúdium mohli navštíviť rôzne stanovištia rozdelené podľa študijných programov, ktoré pripravili jednotlivé katedry. V stánku Katedry zeleninárstva sa dozvedeli prečo bylinky voňajú, koľko vitamínu C je skutočne v citróne a koľko v paprike alebo prečo je cena vonného oleja do aromalampy taká vysoká. Katedra ovocinárstva a vinárstva v rámci aktivity Jablčné šťavy inak predstavila menej známe záhradnícke plodiny, ktoré môžu spestriť klasické ovocné šťavy. Výsledkom boli veľmi zaujímavé kombinácie chutí a vôní a navyše,  všetky  boli aj veľmi zdravé.

V rámci nového študijného programu pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve pripravila Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav hneď niekoľko aktivít. V jednej z nich, s názvom  Od papierovej mapy po 3D model, si  záujemcovia mohli vyskúšať tvorbu 3D modelu prostredníctvom najmodernejších technológií, v ďalšej  si mohli naplánovať ideálnu krajinu podľa vlastných predstáv.  A pretože krajina sa skladá z množstva dielikov, ktoré musia do seba zapadať, prírodné a technické prvky v krajine musia byť v súlade s pozemkovým vlastníctvom, bolo pre návštevníkov pripravené puzzle s tematikou pozemkových úprav.

Aktivita s názvom Vieš ako správne kompostovať? sa dotkla aktuálnej problematiky kompostovania a mulčovania, ktorými sa predchádza vzniku odpadu.

Pre krajinného inžiniera, projektanta pozemkových úprav, krajinného architekta alebo záhradníka je dôležité vedieť, ako sa dá podľa rôznych živočícho,v nachádzajúcich sa vo vode, zistiť jej kvalita. Katedra krajinného inžinierstva, ktorá zabezpečuje študijný program krajinné inžinierstvo, preto pripravila aktivitu Život vo vode. Ďalšia z aktivít - Pozeráš sa otvorenými očami – bola zasa zameraná na  minerálne pramene na Slovensku a minerálne vody, ktoré sa z nich vyrábajú.  

Katedra biometerológie a hydrológie  predstavila prístroje, ktorými vieme zaznamenávať priebeh počasia a spôsoby, ako predpovedať počasie.

Záhradný a krajinný architekt musí vedieť prezentovať svoje návrhy, preto si návštevníci, spoločne s pedagógmi z Katedry krajinnej a záhradnej architektúry, mohli vyskúšať svoje kresliarske zručnosti v rámci aktivity Kresba, nástroj záhradného architekta. Katedra biotechniky zelene poukázala na to, že krajinný architekt musí vedieť nielen vhodne vybrať a skombinovať stromy, kry, kvitnúce kvetiny a okrasné trávy a vytvárať tak permanentné aranžmány a kompozície,  ale niekedy je jeho úlohou aj aranžovanie dočasných kvetinových kompozícií. Aby však vedel správne navrhnúť a použiť dreviny v  sadovníckych úpravách, musí ich poznať. Ako rastú, čo potrebujú? Aké majú kvety a plody?  Na tieto otázky dala odpoveď aktivita Poznáš dreviny?

Súčasťou Dňa otvorených dverí na FZKI bola výstava prác študentov a absolventov, ako aj zaujímavých diel z tvorivých predmetov, ktoré sú ťažiskom štúdia krajinného a záhradného architekta. Záujemcovia mali tiež príležitosť nahliadnuť do interaktívnej experimentálnej záhrady, ktorá slúži ako živá učebnica trvaliek a kvetinových kompozícií.

Ďalší deň otvorených dverí sa uskutoční 17. marca.  

Späť