Európa chce euroinžinierov. O titul EUR ING môžu požiadať aj absolventi dvoch fakúlt SPU

napísal

Absolventi Technickej fakulty a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí majú minimálne dvojročnú prax a znalosť svetového jazyka na úrovni štátnej skúšky  sa môžu od minulého roka uchádzať o titul euroinžiniera.

Rozhodol o tom Európsky monitorovací komitét FEANI, ktorý začiatkom roka 2018 zaradil obe fakulty do Indexu FEANI.

Titul euroinžinier, v skratke EUR ING, označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania a garantuje odbornú a spoločenskú kvalitu inžiniera Európy. Absolventom môže pomôcť pri výbere zamestnania v štátoch Európskej únie a prispieť k dynamickému kariérnemu rastu. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožnil neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete.  Európske firmy zverejňujú počet svojich EUROINŽINIEROV, ako doklad kvality manažmentu firmy a jeho schopnosti úsilia uplatniť sa na trhu a pri propagácií svojich výrobkov.

O zaradení Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty SPU v Nitre do Indexu FEANI rozhodol vlani Európsky monitorovací komitét FEANI. Slovensko má v ňom zastúpenie prostredníctvom Slovenského národného komitétu FEANI (SNKF), ktorého zriaďovateľom je Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

Titul EUR ING sa môže oficiálne uvádzať za menom. Jeho udelenie nevyžaduje nijaké dodatočné skúšky.

Informácie o podmienkach získania certifikátu nájdete na http://www.zsvts.sk/europsky-inzinier/podmienky-ziskanie-certifikatu-eur-ing

 

Monitoring médií:

NitraDeň.sk: Absolventi dvoch fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity môžu požiadať aj o vyhľadávaný európsky titul EUR ING

Portál VŠ: Európa chce euroinžinierov. O titul EUR ING môžu požiadať aj absolventi dvoch fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Jdi zpět