Erasmus Village 2019: Zahraniční študenti prezentovali svoje krajiny a univerzity

napísal

Súčasťou Študentských dní nitrianskych univerzít je už obľúbená akcia Erasmus Village. Aj na tohtoročnej, ktorá sa konala 13. novembra, zahraniční študenti študujúci na SPU a UKF v Nitre v rámci programov Erasmus+, bilaterálnej či inej spolupráce, ponúkli prostredníctvom expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít zaujímavé informácie „z prvej ruky“. Záujemcovia o študijné pobyty v zahraničí, ale aj ostatní návštevníci podujatia, tak mali možnosť v jeden deň virtuálne „precestovať" takmer celý svet, spoznať tradície iných krajín, podiskutovať si so zahraničnými študentmi a tiež zahlasovať za najzaujímavejší stánok.

Na podujatí, ktoré organizačne pripravila Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov SPU v Nitre, prvýkrát participovalo aj Mesto Nitra a Miesto prvého kontaktu pre cudzincov a občanov mesta Nitra COMIN, zriadené v klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre. COMIN ako prvé na Slovensku poskytuje poradenstvo a pomoc cudzincom, ktorí sú na Slovensku legálne, napríklad ako zamestnanci firiem alebo študenti.

Podujatie vo foyeri pod aulou otvoril prorektor SPU pre strategický rozvoj doc. Drahoslav Lančarič. Následne sa účastníkom prihovorila prorektorka UKF pre zahraničné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, zástupkyňa mesta Ing. Miriam Horníková a veľvyslanec Španielska na Slovensku Luis Belzuz de los Ríos. Ako povedal, Európska únia to nie je len Belgicko s centrom v Bruseli, ale významné sú aj menšie krajiny, ako je Slovensko. „A Nitru pokladám za najkrajšie mesto Slovenska s neopakovateľnou atmosférou, ktorú vytvárajú mladí ľudia -  dve nitrianske univerzity,“ povedal veľvyslanec.   

Na Erasmus Village sa zúčastnilo 40 zahraničných študentov študujúcich na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a 13 na Univerzite Konštantína Filozofa zo 17 krajín, medzi nimi z Mexika, Uzbekistanu, Kolumbie, Španielska, Turecka, Českej republiky, Japonska, Francúzska a ďalších. Študenti sa počas podujatia zúčastnili aj na vedomostnom kvíze, ktorý sa týkal zaujímavých faktov o Slovensku, ako aj krajín, z ktorých študenti pochádzajú. Prostredníctvom kvízu si tak otestovali svoje vedomosti a znalosti v tejto oblasti. Víťazkou kvízu sa stala študentka Ugne Kraynaite z Litvy. Kultúrny program sa niesol v duchu tanca a hudby, a to najmä španielskej.

Na záver boli vyhlásené výsledky súťaže o najlepší stánok. Najviac zaujal turecký stánok, druhé miesto patrilo španielskemu stánku, tretie kolumbijskému.

Ako sa vyjadril prorektor SPU Drahoslav Lančarič, aj vďaka tomuto podujatiu sa nielen medzi študentmi dvíha medzinárodné povedomie, získavajú nový pohľad na iné krajiny a kultúry a otvárajú sa im dvere k novým možnostiam. Zároveň nám sprostredkoval informáciu,  že sa pripravuje rozpočet na nové programové obdobie programu Erasmus+, ktorý bude schvaľovať Európska komisia. V ňom sa plánuje celkové navýšenie grantu zo 4 na 12 miliárd eur a primerane k tomu by sa zvýšil aj počet mobilít.

 

Späť