EIT Food RIS Fellowships online workshop na SPU

napísal

Pod záštitou EIT Food Hub na Slovensku Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 14. mája uskutočnil EIT Food RIS Fellowships online workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o stáž vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.

Účastníkmi workshopu boli  šiesti študenti a absolventi univerzít zo Slovenka a Španielska. Program workshopu bol zameraný na aktuálnu problematiku a výzvy v agrosektore, ako aj budovanie dobrého mena a značky v podnikaní v tomto odvetví, odbornú časť programu viedol Adam Brocka z dizajnérskeho štúdia KIUUB. Študenti riešili skupinovú úlohu s cieľom zhodnotiť  ich komunikačné, vodcovské schopnosti ako aj prácu v tíme. Súčasťou bol aj matematický a analytický test. Testovanie prebiehalo online formou pod vedením špecialistov a hodnotiteľov z Poľska a zo Slovenska.

Výsledky z workshopu, ako aj celkové zhodnotenie priebehu, postupuje do ďalšieho hodnotenia na európskej úrovni, kde budú vybraní študenti s  najvyšším bodovým hodnotením.

„Aj napriek tomu, že do finálového kola nepostúpia všetci študenti a absolventi, ich aktívna účasť na online workshope predstavuje prínos z pohľadu získania nových skúseností a kontaktov,“ povedala prodekanka FBP prof. Adriana Kolesárová.

V závere workshopu na základe spätnej väzby účastníci zhodnotili celkový priebeh, kvalitu  a úroveň online podujatia.

Späť