EIT Food Hub INOVAČNÝ WORKSHOP: Uplatnenie absolventa v agrosektore a potravinárstve

napísal

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre sa 5. novembra uskutočnil Inovačný workshop Uplatnenie absolventov v agrosektore a potravinárstve, ktorý v rámci svojich aktivít na Slovensku organizoval EIT Food Hub.

Podujatie bolo organizované pre študentov, ako aj absolventov univerzít, s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu práce.

Po úvodnom predstavení aktivít EIT Food Hub na Slovensku a Výskumného centra AgroBioTech sa študenti venovali riešeniu zadaných úloh pod vedením Ing. Ľubomíra Lacúcha, zástupcu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Počas spoločných aktivít študenti zlepšili svoje komunikačné schopnosti, kreatívne myslenie a prácu v tímoch. Podujatie na záver  obohatili aj pracovníci VC AgroBioTech, ktorí prezentovali výsledky vedeckovýskumnej činnosti.

 

Späť