Druhý ročník EURUS AGRI

napísal

Na SPU otvorili 11. februára 2. ročník medzinárodného inžinierskeho štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu pre študijný program agrárny obchod a marketing.

Štúdium realizuje SPU spolu so Štátnou poľnohospodárskou Timiriazevovou univerzitou  v Moskve a novým partnerom – Poľnohospodárskou univerzitou v Sankt Peterburgu. Bude sa realizovať v dvoch svetových jazykoch – v ruskom a anglickom. Letný semester otvorila prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou prof. Elena Horská, lokálna koordinátorka programu EURUS AGRI za účasti zástupcov vedenia FEM  a študentov SPU participujúcich na uvedenom medzinárodnom štúdiu. Na pôde SPU privítala aj ruských pedagógov – doc. Alexandra V. Šuldjakova (ŠPTU Moskva) a prorektora prof. Michaila V. Moskaljeva (PU Sankt Peterburg). Do 2. ročníka sa zapojilo sedem študentov – traja ruskí a štyria slovenskí. Ruskí študenti budú počas tohto semestra študovať na SPU, v ďalšom semestri zase ruské univerzity privítajú našich študentov. FEM v spolupráci s ruskými partnermi uvažuje o možnosti udeľovania spoločného, resp. dvojitého diplomu absolventom uvedeného štúdia.

FOTOGALÉRIA

 

Späť