Deň otvorených dverí na VPP

napísal

Tradičný deň otvorených dverí na VPP SPU, s.r.o., Kolíňany sa konal 24. júna za účasti vedenia univerzity na čele s Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a odborných pracovníkov fakúlt v poradí už po dvanásty raz.

Program začal v Oponiciach prehliadkou výstavby penziónu na ubytovanie študentov, budovaného z Programu rozvoja vidieka. Ing. Gabriel Kuczman, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva prítomným predstavil aj architektonický návrh riešenia zelene v záhrade priliehajúcej k objektu.

Následne riaditeľ VPP, Ing. Peter Brezovský, PhD., a jeho spolupracovníci prezentovali na farme dojníc v Oponiciach nový izraelský systém detekcie ruje a ruminácie.

Ďalšou zastávkou boli Kolíňany, kde Ing. Jana Galambošová, PhD., a Ing. Miroslav Macák, PhD., z Technickej fakulty prezentovali nové technológie presného poľnohospodárstva, automatický odoberač pôdnych vzoriek, crop circle – zariadenie na detekovanie tzv. variability porastu či bezkontaktný pôdny konduktomer - zariadenie na detekovanie na poli pôdnych vlastností.

Bodku za podujatím urobila diskusia, v rámci ktorej rezonovala najmä otázka organizovania praxí pre študentov SPU s cieľom skvalitniť ich prípravu pre prax.  

Späť