Deň kariéry – príležitosť pre študentov

napísal

Na SPU sa 26. februára konal 3. ročník celouniverzitného Dňa kariéry. Zúčastnené subjekty predstavili pre študentov a budúcich absolventov SPU rôzne projekty, kariérne príležitosti či programy kariérneho rastu a tiež informácie, ktoré im pomôžu lepšie sa zorientovať a uspieť na trhu práce.

Na tohtoročnom univerzitnom trhu práce sa prezentovalo a ponúklo informácie 24 firiem, personálnych agentúr, spoločností a inštitúcií, orientovaných najmä na poľnohospodárske alebo technické odvetvia. Ich výber bol daný  štruktúrou fakúlt SPU: AGROINŠTITÚT Nitra, š.p., AGROFERT HOLDING, a.s., AMAZON Slovakia, s.r.o., DUSLO, a.s., E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, AIESEC, pobočka Nitra, GRAFTON RECRUITMENT Slovakia, s.r.o., HEINEKEN Slovensko, a.s., HYZA, a.s., IUVENTA, LKW WALTER, ORIFLAME, OSIVO, a.s., OSRAM, a.s., PENAM Slovakia, a.s., PREŠTUDENTA.sk, PRICEWATERHOUSECOOPERS Slovensko, s.r.o., PRILLINGER Slovensko, s.r.o., RM ASSET, s.r.o., RWA Slovakia, s.r.o. a Sempol, s.r.o., SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., ROĽNÍCKE NOVINY,  SLOVENSKÝ CHOV, ZOVOS-EKO, s.r.o., ÚPSVaR Nitra.

 „Našou snahou je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prepojenie študentov s praxou, s cieľom zvýšiť ich zamestnanosť,“ uviedla Danka Moravčíková, vedúca Kancelárie celoživotného vzdelávania. Do jej činnosti patrí aj pôsobenie Kariérneho centra SPU, ktoré vzniklo minulý rok a vytvára priestor pre spoluprácu s praxou, ponúka možnosť cielene sa podieľať na príprave študentov SPU, zadávať témy záverečných prác, prezentovať študentské súťaže, trainee programy a projekty pre študentov a tiež ponúkať brigádnickú činnosť či pracovné pozície.

Tohtoročný Deň kariéry navštívili stovky záujemcov, ktorí využili možnosť absolvovať vstupné pohovory so zástupcami firiem alebo získať od nich kompletné informácie. Ako sa vyjadrili zástupcovia prezentujúcich firiem, najlepšie šance uplatniť sa v praxi majú absolventi, ktorí sú ochotní ďalej na sebe pracovať, neustále sa vzdelávať a jazykovo zdokonaľovať.

FOTOGALÉRIA

Späť