Deň kariéry môže byť kľúčom k pracovným príležitostiam

napísal

Umožniť osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostredkovať prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach, organizovať informatívne prednášky  a neopakovateľné možnosti vytvárania kontaktov, je hlavným cieľom Dňa kariéry na SPU, ktorý už tradične organizuje Kariérne centrum SPU. Ten tohtoročný sa konal 6. apríla. Prezentovali sa na ňom firmy, ktorých výber bol daný štruktúrou fakúlt SPU, ako aj úspešní absolventi univerzity.

„Deň kariéry na SPU nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a má už šesťročnú tradíciu. Vnímam ho ako integrálnu súčasť univerzitného života,“ povedal na otvorení rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. „Štúdium na vysokej škole je prípravou na život a neexistuje lepšie osvedčenie kvality tejto prípravy ako dobrý štart absolventov v zamestnaní, v reálnom živote. Našou snahou je, aby firmy našli dobrých absolventov na rôzne pozície a absolventi zase možných dobrých partnerov, zamestnávateľov.“ 

DK už tradične pozostáva z dvoch línií: prezentácie firiem prostredníctvom výstavných  stánkov, panelov, komunikácie s predstaviteľmi a prezentácie pracovných ponúk a prednášok úspešných absolventov SPU. Na trhu práce sa študentom predstavilo jedenásť firiem: LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, Mühlbauer Technologies, s. r. o., RWA Slovakia, spol. s r. o., Atena – personal consulting, s.r.o., Cloetta Slovakia, s.r.o., Jem iné SK, s.r.o.,  Mazars Accouting, s.r.o., My fresh farm, s.r.o., Osram, a.s., Pall Slovakia, s.r.o.,  E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie.  

               Študentov zaujímali stáže, brigády a možnosti spolupráce

Možnosť zoznámiť sa so spoločnosťami trošku inak, oboznámiť sa so zaujímavými prezentáciami a hlavne získať odpoveď na celý rad otázok, ktoré na webe firmy nenájdu, využilo stovky študentov. Pri stánkoch sa zastavovali najmä medzi jednotlivou výučbou. Zástupcov organizácií sa pýtali na ich ponuky pracovných programov, stáží, brigád, možnosti spolupráce pri vypracovaní diplomovej práce či na ďalšie možnosti kooperácie. „Toto podujatie je veľmi prospešné a užitočné, lebo trh práce je veľmi náročný a ťažko ho obsadiť. Väčšinou si zamestnávateľ vyžaduje prax,“ povedala nám Lucia Hatalová zo 4. ročníka FEM, študijného programu ekonomika. „V súčasnosti pracujem a chcela som zistiť, aké ďalšie možnosti ponúkajú firmy, napr. na akom základe u nich fungujú štipendiá, aké sú možnosti praxe počas štúdia či spolupráca v rámci diplomovej práce. Rada by som si pracovala v nejakej manažérskej pozícii,“ podotkla.

                            Firmy lákali svojimi ponukami     

Firmy sa snažili zaujať talentovaných študentov a získať ich do pozície svojich kolegov, ponúkali rôzne možnosti. Hľadali najmä zástupcov ekonomických, technických či pôdohospodárskych smerov. Od záujemcov o pracovnú pozíciu vyžadovali dobré komunikačné schopnosti a ovládanie cudzieho jazyka. Táto podmienka je jedna z prvoradých napr. vo firme LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, ktorá vyžaduje najmä vynikajúce znalosti nemeckého jazyka, anglického prípadne ochotu učiť sa fínsky.

Vo väčšine zúčastnených firiem pôsobia absolventi SPU, v niektorých z nich aj na manažérskych pozíciách.

„Potešil nás záujem študentov aj to, že jeden z nich si práve podal žiadosť o pracovnú pozíciu. Dohodli sme s ním aj pohovor,“ povedala Georgína Széllová z oddelenia ľudských zdrojov firmy Osram, ktorá záujemcov informovala, že hľadajú absolventov ekonomických smerov do administratívy (zákaznícky servis, marketing, úsek kontroly a pod.) do prevádzky v Nitre a Nových Zámkoch a technických (inžinierov, konštruktérov, vývojárov, programátorov) do výroby v Nových Zámkoch.

Ďalšia firma - RWA, ktorá sa zaoberá obchodovaním produktov rastlinnej výroby, na Dni kariéry  okrem iného ponúkala pre čerstvého absolventa SPU training program na ročnú zmluvu, v rámci ktorého sa oboznámi s činnosťou spoločnosti. Ako nás informovala Dana Balážová z oddelenia personalistiky, keďže RWA má tri osivárske závody, každý rok v septembri ponúkajú pre študentov brigádu pri spracovaní kukurice.

Na podujatí sa prvýkrát prezentovali aj mladé firmy - Pall Slovakia, ktorá hľadala absolventov technických a ekonomických smerov či firma Jem iné SK, ktorá sa zaoberá správnou výživou, organizuje školu varenia a má kateringovú výrobu. „Sme veľmi milo prekvapené, študenti sa veľa pýtajú. Do svojho tímu hľadáme šikovných odborníkov pre výživu, najmä stravovanie detí, marketingové aktivity, ale aj lektorov  varenia. Dávame možnosť aj stážistom pracovať na rôznych projektoch, workshopoch. Dôležité je, aby  ukázali, že majú chuť niečo robiť a vedia byť flexibilní,“ povedala zástupkyňa firmy Jem iné SK Aneta  Orosiová a Janica Lacová. Dodali, že ich firma poskytuje aj zaškolenie, aby sa absolvent ujal a zapadol do kolektívu.  

Študentom sa počas dňa prihovárali aj úspešní absolventi SPU a predstavitelia firiem so zaujímavými prednáškami. Medzi nimi aj bol Pavel Petránek, Marián Čeleš, Miroslav Molnár, Dušan Matuška, Ján Gutten či Stanislav Becík, exminister pôdohospodárstva, predseda ZAD Dvory nad Žitavou, poľnohospodár telom i dušou, ktorý hovoril o súčasnom stave poľnohospodárstva a jeho perspektívach. Ako nám povedal, s SPU má podnik nadštandardnú spoluprácu. „Ponúkli sme všetkým šiestim fakultám SPU, aby študenti mohli u nás absolvovať prax v každom odvetví, robiť svoje diplomové práce. SPU vnímam ako prosperitu budúcnosti pôdohospodárstva a potrebujeme, aby sme mali účelové poľnohospodárstvo s múdrymi odborníkmi, ktorí získajú dobré praktické schopnosti v tých podnikoch, v ktorých funguje kvalitná výrobná prax.“

Záujem študentov a živé diskusie so zástupcami firiem či medzi sebou navzájom opäť potvrdili, že organizovanie takýchto podujatí má zmysel.

Z monitorovania médií:

Nitrianske noviny: 11.4. - 17.4. 2016, str. 5: Desiatky firiem si prišli vyberať študentov priamo na univerzitu

Roľnícke noviny: 13. apríla 2016, 15/2016, str. 7:  Práca prišla za študentmi

http://tlacovespravy.sme.sk/ts/6430/den-kariery-moze-byt-klucom-k-pracovnym-prilezitostiam/?utm_source=zena-titulka&utm_medium=widget&utm_campaign=tlacove-spravy

Späť