Deň vysokoškoláka na FEM

napísal

Deň vysokoškoláka na Fakulte ekonomiky a manažmentu má už svoju tradíciu. Zmyslom je pomôcť študentom stredných škôl pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu a zároveň im poskytnúť predstavu o tom, ako vyzerá jeden deň študenta na univerzite.

Na tohtoročný Deň vysokoškoláka, ktorý sa konal 14. novembra, zavítali stredoškoláci z gymnázií a stredných škôl z Nitry, Nových Zámkov, Zlatých Moraviec, Serede, Levíc a Partizánskeho spolu so svojimi pedagógmi a výchovnými poradcami. Na pôde fakulty ich privítala dekanka prof. Elena Horská. Ako povedala, FEM je druhou najúspešnejšou spomedzi 14 ekonomických fakúlt na Slovensku.

Organizátori pripravili pre budúcich vysokoškolákov opäť zaujímavý program, s ktorým ich oboznámila prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou doc. Natália Turčeková. Pripravených bolo päť seminárov. Ich cieľom bolo stredoškolákom ukázať, že portfólio študijných programov, ktoré FEM ponúka, sú prepojené s praxou. V rámci seminára Očami študenta – diskusia bez cenzúry, mali stredoškoláci aj jedinečnú príležitosť stretnúť sa so študentmi FEM, diskutovať s nimi, dozvedieť sa o najnovšom dianí na fakulte a pod. Tiež mohli navštíviť Laboratórium spotrebiteľských štúdií, kde sa aplikuje teória do praxe, dozvedieť sa niečo nové o výučbe čínskeho jazyka na SPU a i.

Prodekan pre strategický rozvoj a spoluprácu s praxou doc. Radovan Savov predstavil stredoškolákom najvýznamnejších partnerov FEM z praxe. Zástupcovia spoločnosti IBM, Deloitte a Lidl sa zúčastnili aj na podujatí a účastníkom Dňa vysokoškoláka priblížili prácu svojich firiem a možnosti spolupráce.   

Počas celého dňa sa stredoškolákom venovali študenti FEM, členovia Challenge Fund Teamu. Súčasťou podujatia bol aj neformálny program.

Na záver si stredoškoláci prevzali certifikáty o absolvovaní Dňa vysokoškoláka.

 

Späť