Deň otvorených dverí Technickej fakulty. Čo najbližšie k širokej verejnosti

napísal

Technická fakulta SPU v Nitre už niekoľko rokov úspešne organizuje Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť a študentov stredných škôl v OC Mlyny. Aj tento rok pokračovala v tradícii a 25. januára opäť „otvorila svoje dvere“ v obchodnom centre.

Ako povedal dekan TF prof. Roman Gálik, na trhu práce chýbajú technicky vzdelaní odborníci a domnieva sa, že verejnosť túto skutočnosť pozná. „Takže nám záleží na tom, aby sa čo najviac ľudí mohlo oboznámiť s činnosťou našej fakulty, ktorá sa podľa najväčšieho internetového portálu Profesia.sk zaraďuje medzi 20 najlepších fakúlt na Slovensku, ktorých absolventi sú najlepšie uplatniteľní v praxi."

Na podujatí sa zúčastnilo sedem katedier a Oddelenie dopravnej výchovy a služieb TF, pričom každá katedra sa prezentovala časťou vedeckovýskumnej činnosti a, samozrejme, ponukou študijných programov, respektíve na aké ŠP si uchádzači o štúdium môžu podať prihlášku.

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky predstavila produkty odborníkov katedry  – novinku - stroj riadený PLC systémami, ktorý s vysokou presnosťou prekladá materiál z jednej pozície na druhú. Určený je na vzdelávanie študentov. Ďalšou zaujímavosťou bolo zariadenie Vypočuj si svoju fotku. Ide o obraz, ktorý sa premení na frekvenciu a tie sú konvertované na zvuk, takže človek si obraz môže vypočuť. Celý proces je obojsmerný, to znamená, že možno aj spätne zo zvuku urobiť obraz. Tretím lákadlom bol systém Ukáž mi svoju cestu, kde je demonštrovaná úroveň a kvalita spracovania počítačového videnia.

Katedra strojov a výrobných biosystémov prezentovala návštevníkom štvorkolku na odber pôdnych vzoriek, penetrometer na zisťovanie odporu pôdy a autopilota, ktorý sa montuje do traktorov a kombajnov na automatické riadenie operácií, ktoré tam prebiehajú.

Katedra konštruovania strojov zaujala videom o svahovej dostupnosti traktorov – v akých možných najhorších podmienkach môže stroj fungovať – kosiť, zberať úrodu. Tieto poznatky študenti získavajú v rámci predmetu mechanika. Prezentované boli materiály, ktoré študenti potrebujú na tvorbu základnej technickej dokumentácie podľa nových noriem. 

V stánku Katedry dopravy a manipulácie boli na ukážku tlmiče na tlmenie nárazov automobilu a prevodovka motora.

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky sa vo svojej výskumnej činnosti sústreďuje na kvalitu prostredia na pracoviskách, analýzu hluku, prašnosti, tepelnej záťaže na pracoviskách. Na podujatí predstavila prístroj na meranie prašnosti a slnečného žiarenia. K dispozícii bola aj kniha s meracími prístrojmi používanými na katedre.

V stánku Katedry fyziky si záujemcovia mohli vyskúšať solarimeter, ktorým sa meria intenzita slnečného žiarenia a hlukomer.

Pracovníci Katedry kvality a strojárskych technológií demonštrovali úplne nový systém výroby pomocou 3D tlačiarne. Tiež informovali, že sledujú aj kvalitu, ktorú priamo nemožno ukázať, ale má svoje uplatnenie vo všetkých výrobných organizáciách na Slovensku, kde je stále veľký dopyt po „kvalitároch“ a odborníkoch hodnotiacich bezpečnosť. 

Veľkému záujmu sa tešila aj expozícia Oddelenia dopravnej výchovy a služieb, ktorá ponúkla novinky zo sveta automobilov a priblížila možnosti získania vodičského oprávnenia v Autoškole Akadémia.

Na podujatí sa prezentovala aj spoločnosť Muehlbauer Technologies, ktorá je dlhoročným partnerom Technickej fakulty. Študentom ponúkajú viacero príležitostí – brigádnickú prácu v odbore počas štúdia, spoluprácu v rámci diplomovej práce, úspešným absolventom zase možnosť uplatniť sa vo firme v odbore, ktorý vyštudovali.

Prezentácia Technickej fakulty SPU v Nitre počas celého dňa pútala pozornosť návštevníkov Mlynov. Stredoškoláci sa zaujímali najmä o možnosti uplatnenia a skladbu predmetov v rámci študijných programov, o ktoré mali záujem, tiež či študijný materiál nejakým spôsobom nadväzuje na to, čo sa učili a či by náročné štúdium zvládli.

O svoje dojmy sa krátko s nami podelili spolužiaci Samuel a Juraj, študenti 4. ročníka Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Ako povedali, pravidelne si prezerajú webovú stránku univerzity, kde sa dozvedeli o podujatí.  „Keďže zvažujem  štúdium na TF, dnes som mal príležitosť dozvedieť sa informácie z prvej ruky. Zaujala ma možnosť študovať v odbore riadiace systémy,“ povedal Samuel. Juraj konštatoval, že perspektívny je automobilový priemysel a výrobná technika. Jeho plánom je profilovať sa v tejto oblasti. „Myslím si, že by som mal dobré uplatnenie, napríklad aj v automobilke Jaguar Land Rover, ktorá má svoj výrobný závod v Nitre.“

Deň otvorených dverí  už priamo v priestoroch Technickej fakulty sa bude konať 20. februára.

Späť