Čínsky veľvyslanec deklaroval záujem o spoluprácu

napísal

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil 11. júna mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Pan Weifang, ktorého sprevádzali spolupracovníci - prvý tajomník Wang Ji  a obchodný radca Wang Jingsong. Na pôde univerzity vzácnych hostí privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori, zástupcovia fakúlt a odborníci z univerzity spolupracujúci s čínskymi partnermi. 

Ako sa vyjadril čínsky ambasádor, SPU v Nitre je prvou univerzitou, ktorú navštívil od vymenovania do úradu a verí, že návšteva bude dobrou príležitosťou rozvíjať na kvalitatívne vyššej úrovni spoluprácu SPU s čínskymi univerzitami a inštitúciami.

„SPU v Nitre má veľmi dobré meno nielen v Európe, ale aj v Ázii, známy je pšeničný program, ktorý rozvíjate v spolupráci s Indonéziou. Vaša univerzita zaznamenáva veľký progres a s optimizmom pozeráme na našu budúcu kvalitnú spoluprácu. Máme záujem participovať na pšeničnom programe a implementovať ho do čínskych podmienok a tiež spolupracovať v ďalších aktuálnych oblastiach, ako je bezpečnosť potravín, bioenergia, ekológia, biotechnológia, biochémia a podobne,“ povedal Pan Weifang. Zároveň uviedol, že veľvyslanectvo môže byť premostením medzi SPU a špičkovými čínskymi univerzitami, ktoré prejavili záujem o novú kooperáciu.   

Následne sa hostia oboznámili so štruktúrou SPU a realizáciou doterajšej spolupráce s čínskymi univerzitami a organizáciami, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Na SPU sa realizovalo od roku 2002  šesť bilaterálnych výskumných projektov s čínskymi partnermi so zameraním na výskum tolerancie obilnín na suchú a vysokú teplotu, citlivosti primárnych procesov fotosyntézy a dopadom klimatických extrémov na produkčné vlastnosti strategických plodín v Číne a na Slovensku, či eko-fyziologické faktory produkcie ovocných a okrasných drevín. V roku 2009 bola podpísaná aj zmluva o spolupráci medzi China Hengshui Luyuan Flower and Tree Ltd. a Botanickou záhradou SPU Nitra v oblasti výmeny semenného a rastlinného materiálu, množiteľských technológií, ochrany a výživy rastlín. Ďalšou spoluprácou je napríklad výmena rastlinného materiálu v oblasti ovocinárskej, dendrologickej i floristickej a výskum suchovzdornosti vybraného sortimentu ovocných a okrasných drevín. 

Doterajšími partnermi pre medzinárodnú spoluprácu bol Inštitút prírodných vied v Shandongskej poľnohospodárskej univerzity v Taiane, Ústav botaniky v Pekingu a Ekologický ústav pre výskum pobrežnej zóny v Yantai Čínskej akadémie vied, či Výskumný ústav pre suchovzdorné rastliny (Dry Farming Institute Hengshui) v provincii Hebei.

Okrem projektov boli predstavené aj úspešné publikácie v medzinárodných časopisoch s vysokým Impact faktorom, ktoré vznikli v spolupráci odborníkov z Číny a SPU.

Na záver návštevy si hostia prezreli laboratórium fotosyntézy na Katedre fyziológie rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a oboznámili sa s prebiehajúcimi experimentmi s ozimnou a jarnou pšenicou, ktoré realizuje katedra v spolupráci s Centrom výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch

Späť