Cenu SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov získal aj Jaromír Vašíček a Peter Šedík

napísal

V 16. ročníku súťaže Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2019 si ocenenie prevzali aj dvaja mladí vedeckí pracovníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Cenu SAPV za najlepšiu prácu s výrazným aplikačným prínosom si odniesol Ing. Jaromír Vašíček, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva za prácu zameranú na výskum kmeňových buniek získaných z králičej kostnej drene.

Cenu Odboru ekonomiky a manažmentu SAPV za najlepšiu vedeckú prácu  2019 získal Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu  za prácu Med: potravina či liek? Porovnávacia štúdia medzi Slovenskom a Rumunskom.

Víťazi si prevzali ocenenie z rúk štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Martina Fecka a predsedu SAPV prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD.

Späť