Celouniverzitný Deň kariéry na SPU už po štvrtý raz

napísal

Pre študentov, ktorí nechcú nechať svoju budúcu kariéru v rukách náhody, SPU v Nitre už tradične organizuje Deň kariéry. Tohtoročný celouniverzitný štvrtý ročník sa konal 1. apríla. Cieľom je spojiť teóriu s praxou. Ide najmä o možnosť pre študentov a budúcich absolventov SPU oboznámiť sa s ponukami práce, pre firmy a organizácie prezentovať seba a svoju činnosť.

Šestnásť zúčastnených firiem, personálnych agentúr, spoločností a inštitúcií či portálov, orientovaných najmä na poľnohospodárske alebo technické odvetvia, predstavilo rôzne projekty, kariérne príležitosti, programy kariérneho rastu a informácie, ktoré pomôžu študentom lepšie sa zorientovať a uspieť na trhu práce, ale aj inšpirovať sa osobnosťami slovenského podnikateľského prostredia. Aj tento rok bol výber zúčastnených subjektov daný  štruktúrou fakúlt SPU: ADM Trading Prague, s.r.o., die Berater Slovensko, s.r.o., E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, Matador Holding, a.s., Mühlbauer Technologies, s. r. o., Nestlé, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Profi Press SK, s. r. o., RM ASSET, s. r. o., RWA Slovakia, spol. s r. o. , Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenské cukrovary, s.r.o., Slovenský chov, s.r.o., ÚPSVaR Nitra. Na podujatí sa prezentoval aj národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý v spolupráci s SPU Deň kariéry (DK) zastrešoval.

DK už tradične pozostáva z dvoch línií: prezentácie firiem prostredníctvom výstavných  stánkov, panelov, komunikácie s predstaviteľmi a prezentácie pracovných ponúk. Práve tie  úvodným slovom otvorila prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS. Ako uviedla, cieľom vedenia SPU je motivovať študenta, aby na sebe pracoval. „Prácu si treba hľadať už počas štúdia, lebo v súčasnosti sa od absolventov vyžadujú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti. A kde a kedy ich majú  získať, keď nie počas štúdia? Preto je našou snahou vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prepojenie študentov s praxou, s cieľom zvýšiť ich zamestnanosť,“ zdôraznila  prorektorka.

Možnosť absolvovať vstupné pohovory so zástupcami firiem alebo získať od nich kompletné informácie využilo stovky záujemcov. Zaujímavosťou bolo napr. aj to, že na trinástich účastníkov podujatia z radov študentov SPU sa usmialo šťastie v podobe možnosti zapojiť sa počas troch mesiacoch pod vedením špičkových mentorov do realizácie praktických a reálnych projektov, prepájajúcich komerčnú a akademickú sféru. Vybrala ich brnenská projektová spoločnosť UNIFER.

 

Späť