Celoslovenské združenie botanických záhrad povedie Ing. Erika Mňahončáková, PhD.

napísal

Na sneme Združenia  arborét a botanických záhrad Slovenska, ktorý sa konal 8. februára v Košiciach, bola za predsedníčku na nasledujúce funkčné obdobie vymenovaná Ing. Erika Mňahočnáková, PhD., riaditeľka Botanickej záhrady SPU v Nitre.

Združenie arborét a botanických záhrad Slovenska  (ZABOZAS) je nezisková organizácia zameraná na ochranu prirodzených a kultúrnych genofondov rastlín, výstavbu a zveľaďovanie zbierok rastlín a zariadení na ich reprodukciu a prezentáciu. Vzniklo v roku 2000 pod vedením doc. Ing. Ivana Tomašku, CSc. , v tej dobe riaditeľa Arboréta Mlyňany SAV. Združenie propaguje ochranu genetického dedičstva, sprostredkúva medzinárodné právne dokumenty, dohovory a odporúčania a dozerá na ich uplatňovanie v SR. Nadväzuje na skúsenosti a tradíciu svetovej organizácie arborét a botanických záhrad (BGCI) a na činnosť podobných organizácií na Slovensku a v zahraničí.

Späť