BUP: Udržateľná výroba potravín v podmienkach klimatickej zmeny

napísal

Dosiahnutie udržateľnej výroby potravín je kľúčom k naplneniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. V rámci Programu Baltických univerzít prebieha v týchto dňoch online študentská konferencia na tému Sustainable Food production in Conditions of Climate Change, ktorá spojila viac ako šesťdesiat účastníkov z dvanástich krajín sveta. Podujatie sa koná pri príležitosti jarného predsedníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jeho organizátorom je SPU v spolupráci s University of Uppsalla vo Švédsku.

Počas dvojdňovej konferencie získajú študenti jedinečné informácie o rôznych druhoch udržateľnej výroby potravín a ako by mohla vyzerať na otepľujúcej sa planéte. Prednášať budú  poprední odborníci z potravinárskeho priemyslu a akademickej sféry, medzi nimi aj pedagógovia z našej univerzity.

Súčasťou študentskej konferencie je workshop s názvom Od nápadu k spotrebiteľovi, zameraný na vytváranie inovatívnych nápadov a vývoj nových potravinových výrobkov. Účastníci budú mať možnosť predviesť svoju kreativitu v oblasti dizajnu potravinových výrobkov,  odhaliť tajomstvo marketingových stratégií v agropotravinárskom sektore a naučiť sa uvádzať na trh potravinové výrobky. Získajú tiež vedomosti o systéme bezpečnosti potravín, ako aj o výživových a zdravotných požiadavkách.

https://www.balticuniv.uu.se/education/students-courses-and-conferences/student-conference/

Späť