Budova SPU na Hospodárskej ulici patrí k významným architektonickým pamiatkam. Jej históriu približuje výstava posterov

napísal

Vo vstupných priestoroch študentského domova A. Bernoláka otvorili 8. septembra výstavu posterov, venovanú významným architektonickým objektom, ktorých vlastníkom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva a potrvá do 19. septembra.

„V rámci projektu UNI:Arch sa spoločne s kolegami venujeme budovám vo vlastníctve a správe SPU, ktoré majú významné architektonické a kultúrne hodnoty. Viaceré z nich sú zaradené do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, alebo ich autori získali ocenenia v prestížnych súťažiach, napríklad Cenu Dušana Jurkoviča, Cenu Emila Beluša, cenu CE.ZA.AR, ocenenie Stavba roka a podobne,“ hovorí doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, vedúca autorského kolektívu.

„V rámci tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva sme sa rozhodli zamestnancom, študentom a verejnosti priblížiť budovu na Hospodárskej ulici, postupne však predstavíme aj ďalšie významné objekty:  areál SPU, budovu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Tulipánovej ulici,  pavilón Technickej fakulty či budovu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na Farskej ulici,“ dodáva.

Prvá zo série výstav približuje vznik, vývoj a obnovu funkcionalistickej stavby bývalej Štátnej odbornej hospodárskej školy na Hospodárskej ulici 7 v Nitre, postavenej v roku 1932. Jej autorom bol významný český architekt Jiří Grossmann. „Návštevníci výstavy sa zoznámia s urbanistickým vývojom objektu, nájdu tu kópie výkresov, ktoré dokumentujú, že budova počas svojej existencie prešla len minimálnymi dispozičnými zmenami a svoj charakter si zachovala až dodnes“, vysvetľuje docentka Štěpánková.

Budova, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre od roku 1952, bola v roku 1998 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Postupne sa tu vystriedali viaceré pracoviská, dnes v nej sídlia katedry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. V období rokov 2014 – 2015 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia objektu, pričom pamiatková obnova smerovala k tomu, aby získal pôvodný výraz z obdobia jeho výstavby. Skôr, ako sa rozbehli prípravy, univerzita svoj zámer konzultovala s krajským pamiatkovým úradom a spoločne s projektantom a realizátorom obnovy hľadali najvhodnejšie riešenia. Vďaka ústretovej komunikácii všetkých zúčastnených strán sa podarilo zachovať veľkú časť originálnych, pamiatkovo hodnotných prvkov. Príkladná obnova funkcionalistickej stavby prispela k vytvoreniu komfortného prostredia pre zamestnancov a študentov. Exteriér objektu dotvárajú záhradnícko-architektonické úpravy, ktoré realizovali študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Záujemcov o históriu a súčasnosť tejto národnej kultúrnej pamiatky pozývame 23. septembra 2020 o 14.00 h na prednášku doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD., na tému: Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre, s následnou komentovanou prehliadkou pod vedením Ing. arch. Zuzany Holičkovej, pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra.

Späť