Biodiverzita – zážitkové vzdelávanie

napísal

V Botanickej záhrade SPU v Nitre bol úspešne ukončený aj druhý program z grantového kola Mením moje mesto 2019 finančne podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou a mestom Nitra. V októbri a novembri prebiehalo zážitkovým spôsobom desať turnusových prednáškových cyklov určených primárne deťom na prvom stupni ZŠ.

„Zážitkové vzdelávanie bolo rozdelené na dve časti, pričom počas prvej hodiny sme deťom vo výučbovej miestnosti formou prezentácie vysvetľovali dôvody prečo chrániť prírodu, nezabíjať žiadne zvieratá, prečo treba triediť odpad a nenechávať odpad v lese. Súčasťou druhej časti bola návšteva univerzitného Vivária, kde im bol poskytnutý výklad ku chovaným druhom. Zároveň deti mali možnosť aj dotknúť sa vybraných chovancov – samice pytóna tmavého, ježka bielobruchého,  leguána zeleného, samcov korytnačky lúčovej, užovky červenej a agamy bradatej,“ informoval vedúci Vivária Ing. Róbert Kirchner.

Na podujatí sa zúčastnilo 294 žiakov zo siedmich základných škôl mesta Nitry. Na záverečnej hodine okrem realizátorov projektu z oddelenia Vivária a žiakov ZŠ Fatranská, Nitra, bola prítomná aj kontrolórka z Nitrianskej komunitnej nadácie Mgr. Natália Zákopčanová, riaditeľka BZ Ing. Erika Mňahončáková, PhD., a zástupkyňa riaditeľky Ing. Michaela Hrúzová.

 

Späť