Akademická štvrťhodinka: Dotazník pre vysokoškolákov je spustený, zapojte sa

napísal

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) spustila celoslovenský prieskum spokojnosti vysokoškolákov so vzdelávaním a študentským životom. Cieľom je poskytnúť celistvý prehľad o tom, ako vnímajú štúdium na vysokých školách na Slovensku, a pomôcť tak poukázať aj na systémové problémy, ktoré je potrebné riešiť na celoštátnej úrovni.

Do prieskumu sa môžu vyplnením dotazníka Akademická štvrťhodinka – 15 minút pre lepšie školy zapojiť všetci študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Dotazník obsahuje otázky týkajúce sa získaných vedomostí a zručností študentov, prístupu vysokej školy a pedagógov, výskytu akademických podvodov a ich riešení, ale aj dosahu pandémie na ich štúdium. Prieskum sa tiež zameriava na podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami či na to, ako by slovenské školy mohli prilákať viac zahraničných študentov. Vyplnenie dotazníka zaberie štvrť hodiny, preto je nazvaný Akademická štvrťhodinka.

„Získané dáta nám pomôžu pochopiť, aké sú z pohľadu študentov skutočné problémy a aké by mohli byť ich riešenia. Napríklad zisťujeme, čo by zvýšilo atraktívnosť Slovenska pre zahraničných študentov, ktorí pomáhajú kompenzovať masívny odliv mozgov zo Slovenska. Je rozdiel, ak dáta ukážu, že sú to kvalitnejšie internáty (tak potom treba masívne investovať tam), alebo ak je potrebné zjednodušiť získavanie víz. Na to, aby sme efektívne riešili problém, tak musíme poznať jeho príčiny. V opačnom prípade zvolíme nesprávne riešenie, ktoré nebude účinné," uviedla odborníčka na vysoké školstvo a výskumníčka SAAVŠ Renáta Hall.

Okrem dobrého pocitu všetci študenti získajú odmenu a vyžrebovaní šťastlivci aj ďalšie zaujímavé vecné ceny.

Čas na vyplnenie dotazníka je do 30. mája 2021.

Viac informácií nájdete na https://prieskum.saavs.sk/ .

To, ako prieskum dopadne, sa vysoké školy, študenti a verejnosť dozvedia v júni.

 

Späť