Aj tento rok získala Zlatý kosák učebnica Vydavateľstva SPU

napísal

Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je udelenie ocenenia Zlatý kosák, ktoré sa odovzdáva v kategóriách: rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum. Tohtoročný Zlatý kosák v kategórii veda a výskum získala, v konkurencii ďalších nominovaných publikácií z SPU, NPPC, SAV a iných organizácií, vysokoškolská učebnica Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia, ktorá vyšla vo Vydavateľstve SPU v Nitre. Autormi sú uznávaní odborníci v uvedenej oblasti z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre - prof. Štefan Poláček, prof. Ján Tomáš, doc. Vladimír Vietoris a Ing. Mária Lumnitzerová. Ocenenie z rúk podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej za autorský kolektív prebral doc. Vladimír Vietoris.

                                           Z obsahu ocenenej publikácie

Kniha prináša komplexné najmodernejšie poznatky z oblasti vinohradníctva, vinárstva, vinárskych technológií, chemického zloženia vína, ale aj zo someliérstva a enogastronómie. V začiatočných kapitolách je uvedená stručná história vinohradníctva a vinárstva, informácie o jeho súčasnom stave vo svete a perspektíve slovenského vinohradníctva a vinárstva. Autori charakterizujú hrozno ako surovinu na výrobu vína a požiadavky na jeho kvalitu, opísané sú vlastnosti hrozna na Slovensku registrovaných odrôd vrátane typických vlastností odrodových vín z nich vyrobených. Uvedené sú podmienky skladovania vín pre zachovanie ich kvality. Zaujímavosťou je kapitola venovaná vinárskej legislatíve a klasifikácii vín. Tiež sú stručne charakterizované vinohradnícke krajiny Európy a sveta, ich produkcia a kvalita vína. Rozsiahla časť knihy je venovaná teoretickým princípom technológie výroby vína a zariadeniam na jeho výrobu. Autori ponúkli aj osvedčené praktické skúsenosti najväčšieho producenta slovenského vína s najmodernejšou technológiou výroby vín, ktorú používajú vo Vinárskych závodoch Topoľčianky. V ďalšej časti publikácie sú opísané príčiny vzniku chorôb a chýb vín, ich prevencia a odstránenie. Uvedené je kvalitatívne a kvantitatívne chemické zloženie vín a vplyv jednotlivých zložiek na senzorickú, nutričnú hodnotu vína a na zdravie človeka. V záverečných kapitolách sa autori venujú someliérstvu a enogastronómii. Rozsiahle, vyše 300-stranové dielo, uzatvára kapitola o pozícii vína v svetovej a slovenskej literatúre, umení a charakterizuje víno ako sociokultúrny fenomén.

 

Späť