Potravinárom a poľnohospodárom počas koronakrízy pomáhali aj študenti FBP

napísal

K celoslovenskej výzve Pomôžme nášmu poľnohospodárskemu a potravinárskemu priemyslu, ktorú koncom marca podporila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, sa pridali aj študenti Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Rozhodli sa pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle a počas boja s koronavírusom sa prihlásili ako dobrovoľníci na prax do podnikov, ktoré mali personálne problémy a potrebovali vypomôcť v tejto náročnej situácii.

"Sme radi, že máme študentov, ktorí aj v týchto zložitých časoch boli ochotní pomôcť a preukázali tak dôležitosť a opodstatnenosť štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva," uvádza sa na fakultnej webovej stránke. "Ďakujeme, že svojou osobnou angažovanosťou pomohli pri zabezpečovaní dostatočného množstva potravín pre nás všetkých, a to nielen v rámci svojej povinnej praxe".

Iniciatívu odštartovala v apríli 2020 Potravinárska komora Slovenska a Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska a postupne sa k nej pridali aj ostatné priemyselné zväzy a združenia na čele so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Myšlienkou jej vzniku bolo pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle. Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na základe výzvy rektorky doc. Klaudie Halászovej, sa do iniciatívy zapojili v rámci svojej povinnej praxe a osobnou angažovanosťou pomáhali pri zabezpečovaní dostatočného množstva potravín pre nás všetkých. Viac na https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/v%C3%BDzva-%C5%A1tudentom-spu-v-nitre-pom%C3%B4%C5%BEme-n%C3%A1%C5%A1mu-po%C4%BEnohospod%C3%A1rskemu-a-potravin%C3%A1rskemu-priemyslu-bu%C4%8Fme-s%C3%BA%C4%8Dinn%C3%AD-s-obchodmi-s-potravinami/

Späť