Agrofilm dozrel a opäť prináša bohatú úrodu

napísal

V NPPC v Lužiankach 30. septembra slávnostne otvorili Medzinárodný filmový festival Agrofilm. Premietať sa bude aj na SPU v Nitre.

Festival sa dočkal už svojho 35. ročníka a prináša bohatú úrodu v podobe 102 dokumentárnych filmov z 28 krajín sveta. Dokumenty z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, vedy, výskumu, ale aj o tom, ako udržať a zachovať využitie zdrojov pre ďalšie generácie, si záujemcovia môžu pozrieť na mnohých miestach. Premietať sa bude na pôde NPPC v Lužiankach, na oboch nitrianskych univerzitách Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a Univerzite Konštantína Filozofa, ale napríklad aj v OC Mlyny Cinemas. K festivalovým miestam sa tento rok opäť pridala aj Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, mesto Brezno a nováčikom je Jesseniova lekárska fakulta UK v Martin. Program nájdete na www.agrofilm.sk.

Tradične výnimočným podujatím je diskusné fórum v stredu na pôde NPPC v Nitre. Tentokrát sa budú zúčastnení snažiť odpovedať na otázku, či musia potraviny končiť v koši. Diváci si budú môcť pozrieť filmy s touto tematikou, diskutovať s vedeckými odborníkmi, ale aj s ľuďmi, ktorí vystúpili v dokumentoch. Zároveň budú môcť ochutnať potraviny, o ktorých sa hovorí. V duchu multi-zážitkového festivalu organizátori po diskusnom fóre pripravili vernisáž výstavy autorov zo Združenia výtvarníkov nitrianskeho regiónu N´89.

O tom, ktoré filmy si odnesú vavríny víťazstva už rozhodla medzinárodná porota zložené z filmárov aj vedeckých poľnohospodárskych pracovníkov. Vyberala zo 42 súťažných filmov. Jej verdikt sa dozvieme v piatok 4. októbra.

                                                       Festival a kultúra

Súčasťou sprievodného programu filmového festivalu Agrofilmu je už tradične umenie. Na tohtoročnom podujatí sa  svojou komornou maliarskou, sochárskou tvorbou a interaktívnym umením predstavujú súčasní i zakladajúci členovia Združenia N´89, ktoré bolo založené pred 30. rokmi. Vystavené sú artefakty autorov z tvorivého obdobia rokov 2014 – 2019. Výstava je kolektívnou výslednicou umeleckých snáh súčasných členov tohto jubilujúceho združenia.

Zastúpená je abstraktná maliarska tvorba súčasného predsedu združenia maliara a grafického dizajnéra Jozefa Dobiša, dielo sochára Peter Bartu, interaktívne umenie maliarky a scénickej výtvarníčky Márie Herodekovej a ďalších umelcov. Farebnou inscenovanou a dokumentárnou fotografiou je zastúpená tvorba maliara, sochára a fotografa in memoriam Mariána Žilíka. Autor v danom čase zdokumentoval prírodu nitrianskeho prostredia, ktorú už dnes nemôžeme vnímať, tak ako ju stihol zachytiť fotoaparátom. Ako uviedla kurátorka výstavy PhDr. Marta Hučková Kocianová, zmizli úrodné lány dražovských polí pod priemyselným parkom Jaguar. M Žilík v r. 2006 zachytil svojím fotoaparátom zaplavené polia v tej istej lokalite s názvom Nitrianske more. Umelec bol jedným zo zakladateľov Združenia N´89 a popri tvorbe pôsobil dve funkčné obdobia ako predseda až do roku 2018, keď nečakane bola pretrhnutá niť jeho tvorivého života. "Autor odišiel, ale jeho tvorba tu zostala pre nás," uviedla kurátorka.

 

Späť