Absolventi Technickej fakulty SPU v Nitre majú možnosť získať titul EURO ING

napísal

Európsky monitorovací komitét FEANI (Európska inžinierska federácia) na svojom poslednom zasadnutí rozhodol o zaradení Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Indexu – FEANI.

Tento úspech je výsledkom aktivít vedenia fakulty, osobitne prof. Ing. Romana Gálika, PhD., prodekana pre výchovno - vzdelávaciu činnosť a znamená ďalšiu propagáciu štúdia na TF SPU v Nitre. 

„Zápis Technickej fakulty do Indexu – FEANI umožňuje jej absolventovi  po minimálne dvojročnej praxi vo vyštudovanom odbore získať titul EUR ING, ktorý mu dáva rovnocenné postavenie s absolventmi  34 európskych krajín združených vo FEANI.  Titul potvrdzuje jeho vzdelanostnú úroveň, praktické zručnosti i morálne hodnoty. Jeho nositeľ má významné postavenie pri hľadaní vhodnej pracovnej pozície doma i v zahraničí,“ píše sa v liste Ing. Antona Bittnera, MBA, generálneho sekretára SNK FEANI pri Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností, vedeniu Technickej fakulty. 

Podmienky získania certifikátu EUR ING sú uvedené na: http://www.zsvts.sk/europsky-inzinier/podmienky-ziskanie-certifikatu-eur-ing  

Späť