VraK(ing) – darček od študentov

napísal

Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre venovali jubilujúcej alma mater originálny darček – projekt VraK(ing). Slávnostne ho otvoril 11. septembra rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a primátor mesta Nitry Jozef Dvonč.

 

Ide o exteriérovú inštaláciu starého vraku traktora Zetor 25, ktorý bude plniť funkciu kvetinovej výzdoby v priestoroch SPU. Cieľom projektu, ktorý bude reprezentovať  SPU a Slovensko aj na veľkom Európskom kongrese v rámci organizácie O2, je vyplniť prázdne miesto v areáli univerzity a mesta Nitry.  

Ako nás informovala koordinátorka a zostavovateľka projektu Mgr. Lenka Konôpková z KKaPV, hlavnou myšlienkou je prilákať študentov do vonkajších priestorov univerzity, kam sa budú radi vracať. Inštalácia bude svojou originalitou a farebným riešením doplňujúcim a ozvláštňujúcim prvkom celej kompozície SPU, ako aj mesta Nitry. „Medzi veľké výhody bezpochyby patrí lokalita jej umiestnenia, pretože sa bude nachádzať medzi dvoma univerzitami, okolo ktorých každodenne prechádza množstvo študentov. Výhodou je aj ľahká dostupnosť pre širokú verejnosť,“ podotkla Katarína Gloneková, koordinátorka projektu za študentský tím.

Na otvorení projektu sa zúčastnilo asi 150 detí z nitrianskych materských, základných a základných umeleckých škôl, predstavitelia, zamestnanci a študenti univerzity. Súčasťou bol sprievodný program s koncertmi a hrami pre deti. Alternatívnu hudbu zahrala kapela The Wids z Vrbového a predstavila sa aj pop-rocková skupina z Nitry Odpi si z koláča a punková skupina Teskohippies z Piešťan. V programe dňa boli aj prednášky História sa zobúdza a Land art vo svete a okolo nás.

 

tl_files/download/Pictures/Novinky/Vraking/P1100142.JPG

tl_files/download/Pictures/Novinky/Vraking/P1100156.JPG

tl_files/download/Pictures/Novinky/Vraking/P1100165.JPG

tl_files/download/Pictures/Novinky/Vraking/P1100170.JPG

tl_files/download/Pictures/Novinky/Vraking/P1100190.JPG

Späť