Medzinárodné sympózium VUA

napísal

Vyšehradská asociácia univerzít (VUA), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Poľnohospodárska univerzita vo Varšave (SGGW) organizovali 6. decembra vo Varšave Medzinárodné sympózium VUA na tému Udržateľný rozvoj a agropodnikanie. Zúčastnilo sa na ňom 50  zástupcov zo 14 univerzít z 10 krajín.

Pútavý program pripravili odborníci z oblasti udržateľnosti v rámci projektu Sustainability in Agrisector  of the V4 Countries and Cooperating Regions financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom.  Plenárne zasadnutie otvoril prezident VUA a rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., spolu s viceprezidentom VUA prof. Januszom Żmijom, rektorom Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, prof. Wolodzimierzom Sadym, prorektorom SGGW, prof. Marekom S. Szyndelom a dekanom Fakulty ekonomiky SGGW, Dr. hab. Jaroslawom Golebiewskim. 

Široký rozsah tém a kvalitne pripravené prednášky v paralelných sekciách  priniesli cenné postrehy v rôznych oblastiach udržateľnosti od problematiky zákonodarstva a rozvojových stratégií až po udržateľnosť z pohľadu agropodnikania.

Vybrané príspevky zo sympózia budú uverejnené v medzinárodnom vedeckom časopise VUA Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development v apríli 2013, ako aj v periodiku vydávanom Fakultou ekonomiky SGGW  Scientific Annals of Agricultural Economics and Rural Development a v monografii  Sustainable Development and Agribusiness.

Späť