Deň otvorených dverí ukázal laboratóriá i výstavy, kone i plazy

napísal

Deň otvorených dverí SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvorila 8. februára svoje dvere, aby dala stredoškolákom a ich rodinám možnosť nahliadnuť do zázemia svojich šiestich fakúlt. V rámci sprievodného podujatia bolo sprístupnené univerzitné vivárium, botanická záhrada či jazdecký areál Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ, pripravené súťaže a ďalšie zaujímavé akcie.

Záujemcovia navštívili fakulty SPU, získali informácie o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, uplatnení absolventov, spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami. K dispozícii boli informačné materiály o študijných programoch na fakultách i spravodaj Poľnohospodár.

Každá fakulta si pre návštevníkov pripravila niečo zaujímavé - FAPZ prehliadku expozícií rastlín a zvierat, jazdeckého areálu, FBP laboratórneho pivovaru, laboratória na výrobu pečiva a mikrobiologického laboratória. FEM zaujala vedomostnými testami: Mladý Európan, Mladý ekonóm a Šikovný matematik. FEŠRR zorganizovala diskusiu so študentmi na tému Skúsenosti a príležitosti spojené so štúdiom na FEŠRR. Absolventi fakulty počas prezentácie Na čo ma univerzita nepripravila predstavili svoje regióny a projekty, na ktorých sa podieľajú.  Návštevníci obdivovali aj výstavu fotografií Zmeny rebríčka hodnôt. FZKI  predstavila projektové práce študentov fakulty. TF ponúkla prehliadku poľnohospodárskej techniky, modelov, cvičné jazdy na traktore, osobných automobiloch i na trenažéri autoškoly, demonštrovala fyzikálne pokusy a pripravila súťažný kvíz Mladý Einstein. Erasmáci zaujali prezentáciou S univerzitou do sveta a v rámci sprievodného podujatia Maľuj a spíkuj si so žiakmi ZŠ precvičili anglické slovíčka.

Už tradične počas DOD bolo možné nahliadnuť do Kancelárie rektora SPU, kde návštevníkov privítal rektor prof. Peter Bielik. Študentov z Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre zaujímalo okrem informácií o možnostiach, ktoré SPU ponúka, napríklad aj to, prečo si rektor ako maturant vybral štúdium ekonomických vied.  

O výbornú atmosféru DOD sa postarali členovia Internátneho rozhlasového štúdia. Podujatím sprevádzali študenti a pracovníci univerzity, sponzorsky ho podporil  Tekmar, E-KU, Lilienne, s.r.o., Subway  ŠEVT, Veolia. Návštevníci dostali aj certifikát o účasti.

„Dúfame, že v tento deň sa každý stredoškolák dozvedel čo najviac o svojej budúcej profesii a misky váh sa naklonili na našu stranu,“ povedala za organizátorov DOD prorektorka prof. Elena Horská.

„Odhadla by som to na viac ako tisíc ľudí ľudí, najviac sa zajímajú o to, ako sa sem dostať, aké sú prijímacie skúšky a študijné programy,“ povedala doktorandka Katka, ktorá strávila DOD ako informátorka vo foyeri pod aulou SPU. „Prevládali najmä študenti nitrianskych stredných škôl, ale prihlásili sa nám záujemcovia aj zo Serede, Trnavy, Bratislavy a dokonca aj z Košíc“.

Na DOD zavítala aj skupina budúcich maturantov zo Strednej odbornej školy vo Vrábľoch. Chlapci sa vyjadrili, že ich zaujímajú najmä technické smery. „Jedným z dôvodov, prečo plánujem ísť na SPU, je možnosť študovať na Technickej fakulte informatiku, automatizáciu a elektrotechniku, je dobrá zamestnanosť absolventov tohto štúdia a neposledným dôvodom je lokalizácia univerzity, keďže sa nachádza blízko môjho bydliska,“ podelil sa so svojimi úvahami Jozef Koprda.

FOTOGALÉRIAVideoreportáž CETV

 

Videoreportáž Moja Nitra

Späť