Študujte doma, knižnica je online

napísal

Zaujíma vás, aké knižničné služby ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU počas platnosti opatrení proti koronavírusu?

Prevádzkové a výpožičné hodiny sú zrušené a knižnica je až do odvolania zatvorená. Úmerne dobe zatvorenia sa predlžuje doba vrátenia kníh. Upomienky v tomto období nebudú generované. Knihy sa dajú vrátiť výlučne poštou.

Funkčné zostávajú služby, ktoré knižnica poskytuje online:

Online katalóg

Digitálna knižnica

E-výpožičky Flexibooks

Virtuálna študovňa – k nej sa dostanete cez vzdialený prístup (TuKAN). Ak vzdialený prístup nemáte aktivovaný, môžete požiadať o jeho vytvorenie.

V online katalógu knižnice aj v digitálnej knižnici môžete nájsť plné texty voľne dostupných publikácií. Cez e-výpožičky Flexibooks si môžete dočasne stiahnuť vybrané e-knihy. Ktoré to sú, môžete zistiť v online katalógu. Vo Virtuálnej študovni nájdete niektoré skriptá a učebnice. Ich zoznam nájdete tu.

Ak potrebujete literatúru na prípravu záverečných prác môžete využiť:

Rešeršné služby

Službu zasielania digitálnych kópií – skenovanie častí tlačených publikácií.

 

Literatúru pre záverečné práce, okrem vyššie uvedených zdrojov, odporúčame hľadať cez:

Plnotextové databázy (E-zdroje), dostanete sa k nim cez vzdialený prístup (TuKAN). Ak vzdialený prístup nemáte aktivovaný, môžete požiadať o jeho vytvorenie. 

Databázu GALE Cengage – počas opatrení proti koronavírusu je dostupná bez vzdialeného prístupu, iba na základe hesla. Heslo je Slovakia. Pripravili sme jednoduchý návod ako a databázou pracovať.

Bibliografickú databázu SlPK – aj v nej môžete nájsť plné texty publikácií, alebo požiadať o skenovanie potrebných článkov.

Možno pomôžu aj niektoré rady o práci s literatúrou, ktoré nájdete na knižničnom blogu.

 

Monitoring médií:

MY Nitra: Knižnice počas pandémie ponúkajú rôzne elektronické služby 

Späť