VNÚTORNÉ PREDPISY SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY K PROGRAMU ERASMUS+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cestovné náhrady pre učiteľské a zamestnanecké mobility v rámci programu Erasmus+
 
 
Výška grantov Erasmus+ pre učiteľské a zamestnanecké mobility (výučba a školenie)