Legislatívna komisia AS SPU v Nitre

Predsedníčka
 
doc. JUDr. Zuzana ILKOVÁ, PhD.
Katedra práva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5073 
 
Členovia
 
Ing. Kristína CANDRÁKOVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
E-mail: kristina.candrakova@gmail.com
 
prof. Ing. Pavol FINDURA, PhD.
Katedra strojov a výrobných systémov
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4350 
  
Ing. Eva HEČKOVÁ
Útvar štrukturálnych fondov
Tel.:  +421-37-641 5535 
E-mail: eva.heckova@uniag.sk
 
doc. Ing. Ľuboš JURÍK, PhD.
Katedra krajinného inžinierstva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5231 
E-mail: lubos.jurik@uniag.sk
 
prof. Ing. Jaroslav KOVÁČIK, PhD.
Katedra fyziológie živočíchov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4287 
E-mail: jaroslav.kovacik@uniag.sk
 
doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Katedra spoločenských vied
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4692 
 
doc. Ing. Katarína OLŠOVSKÁ, PhD.
Katedra fyziológie rastlín
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4442 
 

Ekonomická komisia AS SPU v Nitre

Predseda
 
doc. Ing. Peter SERENČÉŠ, PhD.
Katedra financií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4834 
 
Členovia
 
prof. Ing. Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ, PhD.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Tel.:  +421-37-641 4205 
E-mail: magdalena.lacko-bartosova@unaig.sk
 
Ing. Dominika ČERYOVÁ
študentka II. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra ekonomiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
E-mail: d.ceryova@gmail.com
 
prof. Ing. Soňa JAVOREKOVÁ, PhD.
Katedra mikrobiológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4431 
E-mail: sona.javorekova@uniag.sk
 
doc. Ing. Jana LENDELOVÁ, PhD.
Katedra stavieb
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5777 
 
doc. Ing. Zlatica MUCHOVÁ, PhD.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5216 
E-mail: zlatica.muchova@uniag.sk
 
Ing. Ivan TAKÁČ, PhD.
Katedra európskych politík
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5607 
 
Ing. Danica VRANIAKOVÁ
Útvar správy finančných zdrojov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5502 
 

Pedagogická komisia AS SPU v Nitre

Predseda
 
doc. Ing. Jozef ŽARNOVSKÝ, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5687 
 
Členovia
 
prof. Ing. Jozef GOLIAN Dr.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4325 
E-mail: jozef.golian@uniag.sk
 
prof. Ing. Peter KOVÁČIK, CSc.
Katedra agrochémie a výživy rastlín
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4381 
E-mail: peter.kovacik@uniag.sk 
 
Ing. Zuzana LAZÍKOVÁ
študentka I. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra práva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
E-mail: zuzana.lazikova@gmail.com
 
doc. Ing. Zlatica MUCHOVÁ, PhD.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5216 
E-mail: zlatica.muchova@uniag.sk
 
doc. Ing. Artan QINETI, PhD.
Katedra ekonomiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4591 
E-mail: artan.qineti@uniag.sk
 
doc. Ing. Loreta SCHWARCZOVÁ, PhD.
Centrum medzinárodných programov
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5080 
 
Mgr. Mária URBANOVÁ
Centrum informačných a komunikačných technológií SPU
Tel.:  +421-37-641 4482 
 

Komisia pre rozvoj univerzity

Predseda
 
prof. Ing. Peter KOVÁČIK, CSc.
Katedra agrochémie a výživy rastlín
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4381 
E-mail: peter.kovacik@uniag.sk 
 
Členovia
 
Ing. Eva HEČKOVÁ
Útvar štrukturálnych fondov
Tel.:  +421-37-641 5535 
E-mail: eva.heckova@uniag.sk
 
prof. Ing. Jaroslav KOVÁČIK, PhD.
Katedra fyziológie živočíchov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4287 
E-mail: jaroslav.kovacik@uniag.sk
 
Zuzana LUKÁČIKOVÁ
študentka III. ročníka I. stupňa štúdia
Technická fakulta SPU
E-mail: lukacikova.zuz@gmail.com
 
doc. Ing. Ľuboš MORAVČÍK, PhD.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5409 
 
doc. Ing. Artan QINETI, PhD.
Katedra ekonomiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4591 
E-mail: artan.qineti@uniag.sk
 
Ing.Ivan TAKÁČ, PhD.
Katedra európskych politík
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5607 
 
doc. Ing. Jozef ŽARNOVSKÝ, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5687 
 

Centrálna univerzitná volebná komisia

Predsedníčka
 
Ing. Ľubica PASTRNÁKOVÁ
Riaditeľka ŠDaJ
Študentské domovy a jedálne SPU
Tel.: +421-37-641 5701
 
Členovia
 
Ing. Magdaléna LAUROVÁ, CSc.
Katedra ekonomiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.: +421-37-641 4572
 
doc. Ing. Milan KADNÁR, PhD.
Katedra konštruovania strojov
Technická fakulta SPU
Tel.: +421-37-641 4107
 
Ing. Juraj MEDO, PhD.
Katedra mikrobiológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 5810
 
Ing. Katarína POBUDOVÁ
Dekanát
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.: +421-37-641 5413
E-mail: katarina.pobudova@uniag.sk
 
Ing. Ivan TAKÁČ, PhD.
Katedra európskych politík
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5607 
 
Ing. Filip TIRPÁK
študent II. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra fyziológie živočíchov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
E-mail: filip.tirpak@gmail.com
 
doc. Ing. Ľuboš VOZÁR, PhD.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.: +421-37-641 4236