Univerzita tretieho veku

Zo života UTV

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti 25. výročia založenia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku sa 5. a 6. decembra 2019 na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konalo slávnostné zasadnutie Rady ASUTV. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na rokovaní zastupovala Danka Moravčíková a Margita Granátová.

vložil: SPU Web Editor

Univerzita tretieho veku ako forma celoživotného vzdelávania si našla trvalé miesto aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. K širokému spektru ponúkaných vzdelávacích programov patrí aj záhradná a krajinná architektúra.

vložil: SPU Web Editor

O štúdium na Univerzite tretieho veku SPU v Nitre je neustále veľký záujem. Veď platia známe slová, že človek nestarne, keď je medzi ľuďmi. Potvrdilo to aj 72 seniorov, ktorí 15. júna 2016 ukončili vzdelávacie programy.

vložil: SPU Web Editor

Frekventanti vzdelávacieho programu záhradníctvo na záverečnej skúške (máj 2016)

vložil: SPU Web Editor

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa konali slávnostné promócie absolventov.

vložil: SPU Web Editor

Rodinné ekologické gazdovanie: exkurzia na farme Etelka a biofarme Charolais (jún 2014)

vložil: SPU Web Editor

V rámci študijného programu rodinné ekologické gazdovanie absolvovali frekventanti exkurziu na farme v Žabokrekoch a Mlyne Trenčan.

vložil: SPU Web Editor

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU Nitra zorganizovala odborný tematický zájazd pre poslucháčov Univerzity tretieho veku, vzdelávací program záhradná a krajinná architektúra (2. a 3. ročník) s cieľom návštevy najvýznamnejších historických parkov v Bratislave a v Rakúsku.

vložil: SPU Web Editor

Rodinné ekologické gazdovanie: exkurzia na ekofarme v Podskalí (apríl 2014)