Univerzita tretieho veku

Zo života UTV

napísal

Na Univerzite tretieho veku prebiehala online výučba

Na Univerzite tretieho veku sa v máji a júni po prvýkrát uskutočnila online výučba vo vzdelávacích programoch, ktorým to umožňoval ich charakter. Cieľom bolo ukončenie výučby z letného semestra akademického roka 2019/2020, ktorá bola kvôli pandémii COVID-19 prerušená.

napísal

Pri príležitosti 25. výročia založenia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku sa 5. a 6. decembra 2019 na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konalo slávnostné zasadnutie Rady ASUTV. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na rokovaní zastupovala Danka Moravčíková a Margita Granátová.

napísal

Univerzita tretieho veku ako forma celoživotného vzdelávania si našla trvalé miesto aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. K širokému spektru ponúkaných vzdelávacích programov patrí aj záhradná a krajinná architektúra.

napísal

O štúdium na Univerzite tretieho veku SPU v Nitre je neustále veľký záujem. Veď platia známe slová, že človek nestarne, keď je medzi ľuďmi. Potvrdilo to aj 72 seniorov, ktorí 15. júna 2016 ukončili vzdelávacie programy.

napísal

Frekventanti vzdelávacieho programu záhradníctvo na záverečnej skúške (máj 2016)

napísal

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa konali slávnostné promócie absolventov.

napísal

Rodinné ekologické gazdovanie: exkurzia na farme Etelka a biofarme Charolais (jún 2014)

napísal

V rámci študijného programu rodinné ekologické gazdovanie absolvovali frekventanti exkurziu na farme v Žabokrekoch a Mlyne Trenčan.

napísal

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU Nitra zorganizovala odborný tematický zájazd pre poslucháčov Univerzity tretieho veku, vzdelávací program záhradná a krajinná architektúra (2. a 3. ročník) s cieľom návštevy najvýznamnejších historických parkov v Bratislave a v Rakúsku.

napísal

Rodinné ekologické gazdovanie: exkurzia na ekofarme v Podskalí (apríl 2014)