Výzva na zamestnanecké mobility Erasmus+ svet v ak.roku 2019/2020 (resp. LS 2018/2019) - prihlasovanie OTVORENÉ
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 4. apríla 2019 do 11:00
 
 • mobilita školenie na Kagoshima University, Kagoshima, Japonsko - VÝZVA UZAVRETÁ
 
 
 
Výzvy na mobility Erasmus+ svet v ak.roku 2019/2020 (resp. LS 2018/2019) - prihlasovanie UZAVRETÉ
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 15.marca 2019
 
 VÝZVY PRE ŠTUDENTOV:
 
 •  študijná mobilita (PhD.) na Shandong Agricultural University, Taian, Čína  - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • študijná mobilita (PhD.) na Hebei Agricultural University, Hebei, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 •  študijná mobilita (PhD.) na University of San Carlos of Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala  - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • študijná mobilita (PhD.) na Universidad de Magdalena, Santa Matra, Kolumbia - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 
VÝZVY PRE ZAMESTNANCOV:
 
 • mobilita výučba na Universidad Nacional De La Plata, La Plata, Argentína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Universidad Nacional De La Plata, La Plata, Argentína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Shandong Agricultural University, Taian, Čína  - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita výučba na Hebei Agricultural University, Hebei, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita výučba na University of San Carlos of Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala  - VÝZVA UZAVETÁ

 

 • mobilita výučba na Zhangir Khan West Kazakhstan agrarian-technical University, Uralsk, Kazachstan - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita výučba na Universidad de Magdalena, Santa Matra, Kolumbia - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Technical University of Moldova, Chisinau, Moldavsko- VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita výučba na Arab American University, Jenin, Palestína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita výučba na Al-Istiqlal University, Jericho, Palestína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na University of Novi Sad, Novi Sad, Srbsko - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus, Uzbekistan - VÝZVA UZAVRETÁ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
Dodatočná výzva na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ svet v ak.roku 2017/2018 - prihlasovanie UZAVRETÉ 
 
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 29. júna 2018
 
 • mobilita školenie na University of Pretoria, Pretoria, Južná Afrika - VÝZVA UZAVRETÁ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatočná výzva na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ svet v ak.roku 2018/2019 - prihlasovanie UZAVRETÉ 
 
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 8. júna 2018
 
 • mobilita školenie na Louisiana State University, Agricultural Center, Baton Rouge, USA - VÝZVA UZAVRETÁ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Predĺžené výzvy na zamestnanecké mobility Erasmus+ svet v ak.roku 2018/2019 - prihlasovanie UZAVRETÉ 
 
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 15. mája 2018
 
 • mobilita školenie na University of Tehran, Teherán, Irán - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita na školenie na Mongolian University of Life Science, Ulaanbaatar, Mongolsko - VÝZVA UZAVRETÁ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Výzvy na mobility Erasmus+ svet v ak.roku 2018/2019  a dodatočné výzvy na letný semester 2017/2018  - prihlasovanie UZAVRETÉ
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 16. apríla 2018
 
 VÝZVY PRE ŠTUDENTOV:
 
 •  študijná mobilita na Louisiana State University, Agricultural Center, Baton Rouge, USA  - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita (PhD.) na Mongolian University of Life Science, Ulaanbaatar, Mongolsko - VÝZVA UZAVRETÁ
 
 
VÝZVY PRE ZAMESTNANCOV:
 
 • mobilita výučba na University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad, Srbsko - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad, Srbsko - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazachstan - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na University of Tehran, Teherán, Irán - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na Voronezh State University, Voronež, Ruská Federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na University of Pretoria, Pretoria, Južná Afrika - VÝZVA UZAVRETÁ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Dodatočná výzva na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ svet v ak.roku 2017/2018 - prihlasovanie UZAVRETÉ 
 
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 26. marca 2018
 
 • mobilita školenie na Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Južná Afrika - VÝZVA UZAVRETÁ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Výzva a výber účastníkov mobility - AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
 
 
 
VÝZVY PRE ŠTUDENTOV:
 
 • študijná mobilita Russian Timiryazev State Agrarian University, Moskva, Ruská Federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita na South Ural Stat University, Čeľabinsk, Ruská federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita (PhD.) na Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, Nuzvid, India - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita (PhD.) na Yunnan University, Yunnan, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita (PhD.) na Tianjin University, Tianjin, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ
 
 
VÝZVY PRE ZAMESTNANCOV:
 
 • mobilita výučba/školenie na Voronezh State University, Ruská federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita výučba/školenie na Yunnan University, Yunnan, Čína -[nbsp]VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita výučba na Russian Timiryazev State Agrarian University, Moskva, Ruská Federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, Nuzvid, India - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na Shandong Agricultural University, Shandong, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Výzva a výber účastníkov mobility - AKADEMICKÝ ROK 2016/2017
 
 • študijná mobilita  na Russian Timiryazev State Agrarian University, Moskva, Ruská federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita výučba  na Khujand Polytechnical Institute of Tajik Technical University, Khujand, Tažikistan - VÝZVA UZAVRETÁ