Prihlasovanie na mobility Erasmus+ svet výučba/školenie v akademickom roku 2021/2022

 

 

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: 24. február 2021 – 21. marec 2021

 

Typy ponúkaných mobilít:

 

A: školenie

1. Azerbajdžan, Azerbaijan State Agricultural University, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty

2. Čína, Shandong Agricultural University, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, biológia, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty

3. India, Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, chémia, fyzikálne vedy, 1 miesto, trvanie 14 dní vrátane cesty

4. Japonsko, Kagoshima University, prednostne zamestnanec rektorátu, oblasť medzinárodné vzťahy, 1 miesto, trvanie 12 dní vrátane cesty

5. Kuba, Agrarian University of Havana "Fructuoso Rodríguez Pérez", prednostne zamestnanec rektorátu, oblasť medzinárodné vzťahy, 1 miesto, trvanie 12 dní vrátane cesty

6. Moldavsko, Technical University of Moldova, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty

7. Mongolsko, Mongolian University of Life Sciences, prednostne zamestnanec rektorátu, oblasť medzinárodné vzťahy, 2 miesta, trvanie 12 dní vrátane cesty

8. Namíbia, Namibia University of Science and Technology, prednostne zamestnanec FBP, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

 

 

B: výučba

1. Albánsko, Univerzita Aleksander Moisiu v Durrëse, prednostne zamestnanec FEM, oblasť ekonómia, obchod a podnikanie, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty

2. Kostarika, University of Costa Rica, prednostne zamestnanec FEŠRR, oblasť poľnohospodárstvo, právo, obchod a podnikanie, ekonómia, 2 miesta, trvanie 10 dní vrátane cesty (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

3. Namíbia, Namibia University of Science and Technology, prednostne zamestnanec FBP, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

4. Palestína, Al-Istiqlal University v Jericho, prednostne zamestnanec TF, oblasť poľnohospodárstvo, informačné a komunikačné technológie, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

5. Palestína, Al-Quds Open University, prednostne zamestnanec TF, oblasť poľnohospodárstvo, informačné a komunikačné technológie, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty

6. Peru, Universidad Nacional Agraria La Molina, prednostne zamestnanec FEŠRR, oblasť poľnohospodárstvo, právo, obchod a podnikanie, ekonómia, 2 miesta, trvanie 10 dní vrátane cesty

7. Uzbekistan, Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers, prednostne zamestnanec FZKI, oblasť poľnohospodárstvo, krajinné a stavebné inžinierstvo, 1 miesto, trvanie 12 dní vrátane cesty

 

Výška finančnej podpory na mobilitu:

  • Individuálna podpora 180 EUR/deň
  • Príspevok na cestovné podľa vzdialenostného pásma:

 

 

Prihlasovanie na mobilitu:

Prihlášku spolu s ostatnými prílohami pošlite formou e-mailu na adresu eva.trabalikova@uniag.sk podľa nasledovného zoznamu:

 

 

Kritériá výberu:

  • kvalita predloženého Programu mobility s ohľadom na prínos pre účastníka a SPU
  • jazykové zručnosti
  • motivácia vyplývajúca z predloženého Programu mobility

 

V prípade zhodného hodnotenia viacerých prihlášok sa berú do úvahy nasledovné priority:

 

  • prioritne sa podporuje jedna mobilita zamestnanca v rámci jedného akademického roku, prípadná druhá mobilita môže byť realizovaná ako mobilita s nulovým grantom
  • prioritu má zamestnanec, ktorý sa na mobilite v aktuálnom resp. predchádzajúcom akademickom roku nezúčastnil
  • v prípade mobility za účelom výučby má prioritu učiteľ, ktorý na SPU vyučuje aj  v anglickom jazyku

 

Výsledky výberu:

Predbežné výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke SPU v sekcii Výberové konanie.

Výberové konanie prebieha v súlade s Usmernením rektora č. 2/2016 a Smernicou č. 7/2016.

 

Kontaktná osoba a bližšie informácie:

Mgr. Eva Trabalíková, eva.trabalikova@uniag.sk, tel.: 037/641 5519, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov