Vedecká rada

Vedecká rada SPU je vrcholným orgánom univerzity v oblasti zvyšovania úrovne a rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu, výskumu, vývoja, vedy a techniky.

Vedecká rada SPU v Nitre na roky 2018-2022 je aktuálne v procese kreovania.

 

Dokumenty Vedeckej rady SPU v Nitre

Rokovací poriadok Vedeckej rady SPU v Nitre