Výzva na zaslanie abstraktu: BUP sympózium 2021

BUP sympózium 2021  - vedecké online sympózium, ktoré sa uskutoční  19. - 20. októbra 2021. Platforma, kde môžu regionálne vzdelávacie a výskumné komunity šíriť výsledky výskumu, stretávať a spoznávať sa.

Vyzýva na predloženie abstraktov pre výskumných pracovníkov z rôznych disciplín so záujmom o oblasť Baltského mora s cieľom diskutovať o trvalo udržateľnom rozvoji v regióne Baltského mora je otvorená od 22. marca do 22. mája 2021.

 

 

 

Vedecká konferencia pre PhD študentov

Dobrý deň,

Združenie Centrum Balticum organizuje každoročné, už 13-ste fórum Baltic Sea vo Fínsku, Turku, 15.júna. Tento rok sa fórum zaoberá geopolitikou, vnútornou bezpečnosťou a lesným priemyslom.

Program podujatia nájdete tu:

https://www.centrumbalticum.org/en/news_room/events/baltic_sea_region_forum/programme

Všetky osoby ktoré sú spomenuté v programe, potvrdili svoju účasť.

 

Účasť je bez poplatku, ale je potrebné sa vopred registrovať. Ak si prajete zaistiť miesto na  podujatí, odporúčam sa registrovať čím skôr.

LINK na registráciu nájdete nižšie:

https://www.centrumbalticum.org/en/news_room/events/baltic_sea_region_forum/registration

Okrem fóra Baltic Sea vo Fínsku, mesto Turku organizuje každoročné fórum EU´s Strategy pre Baltický región, 16-17.júna. Viac informácií o podujatí sa dozviete v linku nižšie:

http://www.annualforum2020.eu/en/annual-forum-2020

V mene združenia Centrum Balticum, Vás vítame v Turku,

 

Kari Liuhto

 

 

Professor, Turku School of Economics, University of Turku, Finland

Director, Pan-European Institute, http://www.utu.fi/pei

Director, Centrum Balticum, http://www.centrumbalticum.org/en

 

Personal research portal, https://www.researchgate.net/profile/Kari_Liuhto

 

Tel. +358-400-88 66 26

The Baltic University Programme’s PhD Award 2020

The Baltic University Programme’s PhD Award 2020

Ocenenie najlepšej dizertačnej práce, ktorá podporuje špičkový výskum  v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Školitelia, nominujte svojho doktoranda!

Všetky dôležité informácie nájdete v priloženom letáku TU

 

Kancelária BUP

MOBILITY GRANT

Využite mobilitný grant Baltic University Programme pre mladých výskumníkov!

Cieľom mobilitného grantu  BUP je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi mladými výskumníkmi EÚ v regióne Baltského mora.

Grant je určený na podporu výskumných aktivít mladých vedcov siete BUP so zreteľom na výskum v oblasti trvalo udržateľného rozvoj.

Viac informácií nájdete v priloženom letáku  TU

 

Kancelária BUP

 

"Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture" – Výzva na zasielanie príspevkov

Dovoľujeme si vás upozorniť na možnosť publikovania v časopise Sustainability (ISSN 2071-1050, Impact Factor 2.592). Vo zvláštnom vydaní  časopisu pod názvom "Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture" radi uverejníme vaše odborné články, recenzie ako aj návrhy a podnety týkajúce sa možných výskumných aktivít.

Uzávierka na zasielanie článkov je 31. mája 2020.

Viac o časopise nájdete na tomto odkaze:

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/sus_rural_agri

Pokyny autorom:

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/instructions

BUP SYMPÓZIUM 2020

Ahojte všetci,

Hlavným zámerom Programu Baltická Univerzita je podpora budovania silných regionálnych, vzdelávacích a výskumných komunít. Súčasťou toho je aj usporiadanie vedeckého sympózia vo Visby, 24-28. augusta 2020.

Je to:

  • príležitosť stretnúť kolegov 
  • priestor na diskusiu o výskume
  • príležitosť šíriť a prijať nové poznatky
  •  možnosť publikovať a rozšíriť výskum v BUP

Prosím navštívte stránku BUP SYMPOSIUM 2020: http://www.bupsymposium2020.se

 BUP Symposium sa celkovo bude skladať z 3 častí:

  1. Paralelné akcie BUP Pondelok 24. August ( zadarmo pre kolegov z BUP partnerských univerzít )
  2. BUP Výskumné fórum -  Výskum a inovácie pre udržatelný región Baltského mora  Utorok 25 August - Streda 26 August (zadarmo pre kolegov z BUP partnerských univerzít )  Táto výskumná konferencia kladie dôraz na nasledovné témy pričom každá z nich bude mať počas konferencie svoj priestor: Klimatické zmeny a obnoviteľná energia, Udržateľné zásobovacie systémy, Udržateľné vodné zdroje, Rozvoj miest a vidieka, Udržateľná pohyblivosť, Pohyblivá ekonomika, Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, Udržateľný turizmus a udržateľné spoločnosti. Môžete predložiť abstrakt k daným tematickým okruhom na BUPSYMPOSIUM2020 cez webstránku. V tomto štádiu Vás prosíme o ich predloženie tu (http://www.bupsymposium2020.se/index.php/register-submit/call-for-abstracts-theme-sessions) na ktorúkoľvek z uvedených tematických okruhov. V decembri sa bude otvárať registrácia pre prvý a druhý okruh príspevkov.
  3. 5-te Celosvetové Sympózium o Udržateľnom rozvoji na Univerzitách  (WSSD-U-2020) Štvrtok 27 August - Piatok 28 August
    Sympózium s názvom: "Univerzity, Udržateľnosť a Spoločnosť: Podpora a implementovanie cieľov udržateľného rozvoja", a prispeje k hlbšiemu rozvoju tohto rýchlo sa rozvýjajúceho odvetvia. Kolegovia z BUP partnerských univerzít sú vítaní , prihlásiť sa môžu u Lyudmyla Babak na  the BUP Coordinating Secretariat, ak máte záujem mať jedno z 20 miest ktoré sú za zľavnený poplatok 150e. Tento poplatok zahŕňa obedy, prestávky na kávu počas 27-28.augusta a kópiu publikácie "Univerzity, Udržateľnosť a Spoločnosť: Podpora a implementovanie cieľov udržateľného rozvoja" ktorá bude k dispozícií všetkým ktorí do nej prispeli.


Veríme, že sa uvidíme vo Visby;

 

Ponuka spolupráce na pripravovanej publikácii

Ponúkame vám možnosť spolupráce na príprave prvej časti publikácie  "The Encyclopedia of the Sustainable Development Goals: Transforming the World We Want”

 Publikácia je zameraná na trvalo udržateľný rozvoj, keď na príprave spolupracujú World Sustainable Development Research and Transfer Centre, Inter-University Sustainable Development Research Programme a European School of Sustainability Science and Research https://esssr.eu/ pri Hamburgskej univerzite aplikovaných vied v Nemecku. Publikáciu vydáva vydavateľstvo Springer v rámci úspešného projektu "World Sustainability Series"

http://www.springer.com/series/13384?detailsPage=titles

Encyklopédia obsahuje 17 zväzkov, z ktorých každý je venovaný špecifickej téme. Plánovaný počet článkov je 100/zväzok, celkom 1 700 záznamov.

Prvý zväzok  encyklopédie bude uvedený na Frankfurtskom veľtrhu kníh 2019, ktorý sa bude konať 16. - 20. októbra 2019. Frankfurtský veľtrh kníh je najväčší svojho druhu na svete https://www.buchmesse.de/en

Viac o pripravovanej encyklopédii nájdete na tomto odkaze: https://www.springer.com/series/15893

 

V prípade záujmu, kontaktujte prosím redaktorov:

Dr. Anabela Marisa Azul <amjrazul@ci.uc.pt> SDGs 6, 13, 14, 15

Dr. Luciana Brandli <brandli@upf.br>  SDGs 7, 9, 11, 12

Dr. Pinar Ozuyar <pozuyar@gmail.com> SDGs 1, 4, 10, 16

Dr. Tony Wall <t.wall@chester.ac.uk> SDGs 2, 3, 8, 5, 17

Výzva: PhD. training v Poľsku (24. - 28.11.2019)

V rámci programu Baltickej univerzity sa 24.-28.11. 2019 v poľskom meste Rogow organizuje PhD. training s cieľom poskytnúť doktorandom z krajín siete BUP možnosť stretnúť sa a diskutovať o vedeckých problémoch.

Deadline na prihlášky: 30.9.2019

Viac informácií nájdete tu. 

Výzva: Vyhlásenie grantu BUP Mobility Research Grant 2019

Cieľom grantu je rozvíjať a posilňovať spoluprácu medzi mladými výskumníkmi v regióne Baltského mora. Grant je určený na podporu mladých vedeckých pracovníkov z univerzít BUP v oblasti  výskumu trvalo udržateľného rozvoja.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke BUP: http://www.balticuniv.uu.se/bup-secretariat-ne…/…/bup-mobil/

Uzávierka prihlášok: 31. október 2019

Výzva: projektové návrhy týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja

The European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) vyzýva svojich členov a spolupracovníkov na zaslanie nápadov pre podávanie projektov týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja. Plánom ESSSR je predložiť Európskej rade pre výskum (ERC-2019-AdG) 5 projektov, ktorých termín uzávierky je 29. august 2019.

ERC poskytuje podporu výskumným pracovníkom s dlhodobým financovaním inovatívnych a vysoko rizikových projektov. Výskumní pracovníci v akejkoľvek oblasti a akejkoľvek štátnej príslušnosti, ktorí dosiahli významné výsledky v oblasti výskumu za posledných desať rokov, sa môžu v spolupráci s hostiteľskou inštitúciou a v jej mene obrátiť na hlavného výskumného pracovníka. ESSSR ponúka ako dve možné hostiteľské inštitúcie Hamburg University of Sciences (Nemecko) alebo Manchester Metropolitan University (UK). Úspešní uchádzači nemusia byť zamestnaní v hostiteľskej inštitúcii v čase predloženia návrhu, ale môžu byť zamestnaní neskôr, ak budú projekty schválené.

Granty počas piatich rokov dosahujú výšku až 2,5 milióna EUR. Granty pokrývajú 100% oprávnených priamych nákladov, ako aj 25% celkových oprávnených nepriamych nákladov. Je možné požiadať o dodatočný grant vo výške 1 milióna EUR a to na: start-up náklady na premiestnenie do EÚ alebo pridruženej krajiny, pokrytie nákladov na nákup veľkého vybavenia a prístupu k veľkým zariadeniam. Ak spĺňate potrebné požiadavky - máte titul PhD. s aspoň 10-ročnou praxou, a máte nápad na zaujímavú projektovú myšlienku - kontaktujte kanceláriu ESSSR v Hamburgu na počiatočnú diskusiu. Kancelária ESSSR ponúka rady a usmernenia potrebné na prípravu silných projektových návrhov.

Vaše nápady prosím pošlite na adresu výkonnej riaditeľky ESSSR: franziska.wolf@haw-hamburg.de. S predloženými dokumentmi bude ESSSR zaobchádzať s maximálnou dôvernosťou.

Teachers Course 2019-2020: Education for Sustainable Development (ESD) in Higher Education

Kurz je zameraný na implementáciu SDG (Sustainable Development Goals) vo vzdelávacích metódach vo vysokoškolskom vzdelávaní. Účastníci kurzu budú vedieť lepšie integrovať ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN do vyučovacích metód, praktických cvičení a študijných programov.

Dátum konania: September 2019 - Marec 2020 (online a 2 workshopy)

Deadline: 11.8.2019 

Viac informácií ako aj prihlášku nájdete tu. Leták podujatia si môžte prezrieť tu

The Baltic University Annual Award - PhD. Thesis 2019

Ako každoročne, aj tento rok vyhlasuje Program Baltickej univerzity súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2018. Dizertačné práce môžu byť prihlasované do dvoch tematických skupín a to: Prírodné vedy, technológia a inžinierstvo a Sociálne a humanitné vedy. Inovatívne, novátorské a multidisciplinárne orientované dizertačné práce prihlasujú školitelia do 30.8. 2019. Súčasťou prihlášky je: životopis doktoranda, potvrdenie o obhájení práce (PhD diplom), krátky- 5 stranový opis dizertačnej práce v anglickom jazyku a elektronická verzia (PDF) dizertačnej práce (v Anglickom alebo inom jazyku). Bližšie informácie ako aj ocenenia pre víťazov súťaže nájdete na stránke BUP: http://www.balticuniv.uu.se/bup-secretariat-news/2019/bup-phd-award-2019/. 

Letný kurz "Sustainability Innovations in a Circular Economy" (3. - 7.9.2019)

BUP v spolupráci s European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) a projektami FORCE a LARS ponúka študentom možnosť absolvovať letný kurz zameraný na tému Sustainability Innovations in a Circular Economy.

Dátum konania: 3. - 7.9.2019

Miesto konania: Lviv (Ukrajina)

Deadline: 10.6.2019

Viac informácií ako aj prihlášku nájdete tu

Ponuka získania titulu PhD. v odbore Maritime Energy (externé štúdium)

World Maritime Univerzity ponúka externé PhD. štúdium v odbore Maritime Energy. Viac informácií tu

Ponuka štipendijných PhD. a Post-doc programov

Štipendijné PhD. a Post-doc programy zamerané na tému Empowering Women for the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

Viac informácií o ponuke nájdete tu.

Študentská konferencia International Sea Yawl Voyage (27.7. - 5.8.2019)

Baltic University Programme v spolupráci s Kaliningradskou štátnou technickou univerzitou pozýva študentov na International Sea Yawl Voyage, letnú konferenciu a plavbu po Baltickom mori (27. 7. - 5. 8. 2019). Účastníci pod vedením odborníkov budú  mať možnosť študovať jedinečné životné prostredie a kultúru juhovýchodnej časti Baltického mora. 

Dátum konania: 27.7. - 5.8.2019

Deadline: 31.5.2019

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška. 

Výzva na publikovanie: Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture

Viac informácií pre autorov nájdete tu

Baltic Sea Youth Camp (8. - 11.6.2019), 10. výročné fórum stratégie EÚ pre Baltický región (12. - 13.6.2019)

Podujatie Baltic Sea Youth Camp je organizovaný Subregionálnou spolupráca Baltského mora (BSSSC) v spolupráci s Regeneráciou2030 a Radou štátov Baltského mora (CBSS). Podujatie je určené pre mládež vo veku 18-25 rokov, a jeho cieľom je posilniť angažovanosť a spoluprácu mládeže v rozhodovacom procese v regióne Baltského mora. 10 študenti majú možnosť participovať ako účastníci, alebo asistenti počas workshopov (alebo na oboch aktivitách).

10. výročné fórum stratégie EÚ pre Baltický región sa bude konať v priamom spojení s podujatím Baltic Sea Youth Camp.

Dátum konania: 8. - 11.6.2019 (Camp), 12. - 13.6.2019 (Fórum)

Miesto konania Campu: Wyspa Sobieszewska island, Gdansk, Poľsko

Miesto konania Fóra: The Polish Baltic Frederic Chopin Philharmonic, Gdansk, Poľsko

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi podujatia); dopravu si hradí študent sám (pre možnosti finančnej podpory sa obráťte na riaditeľku BUP na SPU)

Deadline: 12.5.2019

Viac informácii o podujatí môžte nájsť na oficiálnej webstránke Campu a Fóra, kde sa nachádza aj oficiálna online prihláška.

Učiteľský kurz SAIL (26.6. - 3.7.2019) - prvá výzva

Program Baltickej univerzity organizuje každoročnú učiteľský kurz SAIL s témou "Sustainability Applied in International Teaching and Learning". Cieľom kurzu je združiť učiteľov, ktorý sa venujú téme trvalo udržateľného rozvoja. Kurz je organizovaný BUP národným centrom Fínska pôsobiaceho na Åbo Akademi University. Počet účastníkov je obmedzený na 30.  

Dátum konania: 26.6. - 3.7.2019

Miesto konania: loď Fryderyk Chopin (loď vypláva z prístavu Szczecin v Poľsku a pripláva do prístavu Aalborg v Dánsku)

Účastnícky poplatok: zadarmo pre učiteľov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie); dopravu si hradí učiteľ sám (pre možnosti finančnej podpory sa obráťte na riaditeľku BUP na SPU)

Deadline: výzva predĺžená do 8.4.2019

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna online prihláška.

Konzorcium pedagógov a PhD. študentov

V rámci Programu Baltickej Univerzity (BUP) sa vytvára konzorcium výskumníkov/učiteľov, ktorí sú vedúci dizertačných prác a ich PhD. študentov, ktorí majú záujem spolupracovať v rámci siete baltických univerzít na zlepšení kvality svojich dizertačných prác a svojho výskumu prostredníctvom možnosti oponovania dizertačných prác.
 
Táto možnosť je výhodná pre pedagógov ako aj pre doktorandov.
 
Učitelia sa majú možnosť oboznámiť s výskumami na iných, najmä pobaltských a škandinávskych inštitúciách a rozšíriť si tak databázu výskumných partnerov. Doktorandi majú možnosť využiť zoponovania svojej dizertačnej práce a získanie názoru zo zahraničnej inštitúcie, prípadne nadviazanie vzťahov, ktoré môžu byť po ukončení Ph. štúdia a následnom pokračovaní vedeckej kariéry prospešné.
 
Zoznam učiteľov, ako aj doktorandov bude publikovaný na hlavnej stránke baltickej univerzity: https://www.balticuniv.uu.se/about-us/.

Študentská konferencia SAIL (4. - 16.8.2019)

Program Baltickej univerzity organizuje každoročnú študentskú konferenciu SAIL s témou "Sustainability Applied in International Learning". Konferencia SAIL sa zameriava na rôzne oblasti udržateľnosti v rámci tematických sekciách o životnom prostredí: energia, klímu, nové technológie, hospodárstva, spoločenské vedy, demokracia, konflikt a riešenie, vzdelávanie, atď. Počet účastníkov je obmedzený - z každej krajiny BUP budú vybraní 5 uchádzači.  

Dátum konania: 4. - 16.8.2019

Miesto konania: loď Fryderyk Chopin (loď vypláva z prístavu Aarhus v Dánsku a pripláva do prísatvu Szczecin v Poľsku)

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie); dopravu si hradí študent sám (pre možnosti finančnej podpory sa obráťte na riaditeľku BUP na SPU)

Deadline: 1.4.2019

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška. Prihlášku je potrebné zaslať riaditeľke BUP na SPU. 

Študentská konferencia 2019 (25. - 28.4.2019)

Program Baltickej univerzity v spolupráci s Euroakadeemia organizujú každoročnú študentskú konferenciu s témou "Sustainable consumption and circular economy". Počet účastníkov je obmedzený - z každej krajiny BUP budú vybraní 6 uchádzači.  

Dátum konania: 25. - 28.4.2019

Miesto konania: Aegviidu, Estónsko

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie)

Deadline: 3.3.2019 o 23:59

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška

Voľné pracovné miesta na CBEES

Centrum pre Baltické a východoeurópske štúdiá (CBEES) na Univerzite Södertörn, Národné centrum BUP, v súčasnosti ponúka nasledujúce voľné akademické pozície:

Výskumný pracovník
Dvaja noví výskumní pracovníci ("forskningsledare") budú mať za úlohu pracovať na ďalšom posilňovaní výskumu univerzity v oblasti Baltického mora a východnej Európy. Viac informácií o pozícii a prihláške získate na tejto webstránke

"Postdoc" učiteľ
Postdoktorandské pozície (tri) zahŕňajú výskum a vývoj výskumných aktivít v rámci profilových oblastí CBEES. Tie môžu zahŕňať organizovanie konferencií a seminárov, vytváranie a udržiavanie sietí, podávanie žiadostí o financovanie výskumu a prezentácia vlastného výskumu v rôznych formách a na rôznych miestach, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Viac informácií o pozícii a prihláške získate na tejto webstránke

Deadline na podanie prihlášok (oba typy pozícií): 7 Január 2019

 

Workshop v Zakopanom, Poľsko (10. - 13.6. 2019)

Program Baltickej univerzity, Ústav geografie a priestorového manažmentu Jagiellonian University v Krakove a Tatranský národný park s veľkým potešením privítajú 2. medzinárodný workshop s témou "International Hydrological Workshop Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region."

Dátum konania: 10. - 13. Jún 2019

Miesto konania: Zakopané, Poľsko 

Účasť na seminári ponúka získať 3 ECTS kredity a diplom podpísaný troma partnermi: riaditeľom BUP, rektorom Jagiellonian University a riaditeľom Tatranského národného parku.

Viac informácií o workshope môžte nájsť na oficiálnej webstránke a v  priloženom súbore.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte: Joanna Pociask-Karteczka (joanna.pociask-karteczka@uj.edu.plJagiellonian University), aleo Lyudmyla Babak (lyudmyla.babak@balticuniv.uu.se, BUP).

Visiting Professorship Maria Curie Skłodowska University (UMCS), Lublin

Viac informácií TU

Call for Papers

Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, Warsaw, Poland 4th - 5th July 2019 (Deadline 20.12.2018)

Medzinárodná konferencia zameraná na multidisciplinárny výskum v oblasti zmeny klímy  a zmierňovania jej dopadov. Konferenciu organizuje University of Warsaw, Poľsko a HAW Hamburg, Nemecko pod záštitou Medzinárodného informačného a výskumného programu o klimatických zmenách (International Climate Change Information and Research Programme (ICCIRP)). Výstupom z konferencie bude recenzovaná publikácia vo vydavateľstve Springer, ktorá je súčasťou série publikácií o klimatických zmenách.

 
 

EduBUP projekt

DEADLINE 10.12.2018

Pozvánka participovať na projekte EduBUP, ktorý sa zameriava na osobný rozvoj vysokoškolských učiteľov v programových krajinách Baltskej univerzity. Séria workshopov je zameraná na transformáciu vzdelávania v zmysle trvalo udržateľných princípov a na implementáciu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj zmenou učebných osnov a vyučovacích a učebných metód. projekt sa zameriava na pedagogické princípy a ich integráciu do vyučovacieho procesu. 

Pedagógom z SPU je organizáciou plne hradené ubytovanie a stravné.

Viac informácií o samotnom projekte TU