The Baltic University Annual Award - PhD. Thesis 2019

Ako každoročne, aj tento rok vyhlasuje Program Baltickej univerzity súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2018. Dizertačné práce môžu byť prihlasované do dvoch tematických skupín a to: Prírodné vedy, technológia a inžinierstvo a Sociálne a humanitné vedy. Inovatívne, novátorské a multidisciplinárne orientované dizertačné práce prihlasujú školitelia do 30.8. 2019. Súčasťou prihlášky je: životopis doktoranda, potvrdenie o obhájení práce (PhD diplom), krátky- 5 stranový opis dizertačnej práce v anglickom jazyku a elektronická verzia (PDF) dizertačnej práce (v Anglickom alebo inom jazyku). Bližšie informácie ako aj ocenenia pre víťazov súťaže nájdete na stránke BUP: http://www.balticuniv.uu.se/bup-secretariat-news/2019/bup-phd-award-2019/. 

Letný kurz "Sustainability Innovations in a Circular Economy" (3. - 7.9.2019)

BUP v spolupráci s European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) a projektami FORCE a LARS ponúka študentom možnosť absolvovať letný kurz zameraný na tému Sustainability Innovations in a Circular Economy.

Dátum konania: 3. - 7.9.2019

Miesto konania: Lviv (Ukrajina)

Deadline: 10.6.2019

Viac informácií ako aj prihlášku nájdete tu

Ponuka získania titulu PhD. v odbore Maritime Energy (externé štúdium)

World Maritime Univerzity ponúka externé PhD. štúdium v odbore Maritime Energy. Viac informácií tu

Ponuka štipendijných PhD. a Post-doc programov

Štipendijné PhD. a Post-doc programy zamerané na tému Empowering Women for the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

Viac informácií o ponuke nájdete tu.

Študentská konferencia International Sea Yawl Voyage (27.7. - 5.8.2019)

Baltic University Programme v spolupráci s Kaliningradskou štátnou technickou univerzitou pozýva študentov na International Sea Yawl Voyage, letnú konferenciu a plavbu po Baltickom mori (27. 7. - 5. 8. 2019). Účastníci pod vedením odborníkov budú  mať možnosť študovať jedinečné životné prostredie a kultúru juhovýchodnej časti Baltického mora. 

Dátum konania: 27.7. - 5.8.2019

Deadline: 31.5.2019

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška. 

Výzva na publikovanie: Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture

Viac informácií pre autorov nájdete tu

Baltic Sea Youth Camp (8. - 11.6.2019), 10. výročné fórum stratégie EÚ pre Baltický región (12. - 13.6.2019)

Podujatie Baltic Sea Youth Camp je organizovaný Subregionálnou spolupráca Baltského mora (BSSSC) v spolupráci s Regeneráciou2030 a Radou štátov Baltského mora (CBSS). Podujatie je určené pre mládež vo veku 18-25 rokov, a jeho cieľom je posilniť angažovanosť a spoluprácu mládeže v rozhodovacom procese v regióne Baltského mora. 10 študenti majú možnosť participovať ako účastníci, alebo asistenti počas workshopov (alebo na oboch aktivitách).

10. výročné fórum stratégie EÚ pre Baltický región sa bude konať v priamom spojení s podujatím Baltic Sea Youth Camp.

Dátum konania: 8. - 11.6.2019 (Camp), 12. - 13.6.2019 (Fórum)

Miesto konania Campu: Wyspa Sobieszewska island, Gdansk, Poľsko

Miesto konania Fóra: The Polish Baltic Frederic Chopin Philharmonic, Gdansk, Poľsko

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi podujatia); dopravu si hradí študent sám (pre možnosti finančnej podpory sa obráťte na riaditeľku BUP na SPU)

Deadline: 12.5.2019

Viac informácii o podujatí môžte nájsť na oficiálnej webstránke Campu a Fóra, kde sa nachádza aj oficiálna online prihláška.

Učiteľský kurz SAIL (26.6. - 3.7.2019) - prvá výzva

Program Baltickej univerzity organizuje každoročnú učiteľský kurz SAIL s témou "Sustainability Applied in International Teaching and Learning". Cieľom kurzu je združiť učiteľov, ktorý sa venujú téme trvalo udržateľného rozvoja. Kurz je organizovaný BUP národným centrom Fínska pôsobiaceho na Åbo Akademi University. Počet účastníkov je obmedzený na 30.  

Dátum konania: 26.6. - 3.7.2019

Miesto konania: loď Fryderyk Chopin (loď vypláva z prístavu Szczecin v Poľsku a pripláva do prístavu Aalborg v Dánsku)

Účastnícky poplatok: zadarmo pre učiteľov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie); dopravu si hradí učiteľ sám (pre možnosti finančnej podpory sa obráťte na riaditeľku BUP na SPU)

Deadline: výzva predĺžená do 8.4.2019

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna online prihláška.

Konzorcium pedagógov a PhD. študentov

V rámci Programu Baltickej Univerzity (BUP) sa vytvára konzorcium výskumníkov/učiteľov, ktorí sú vedúci dizertačných prác a ich PhD. študentov, ktorí majú záujem spolupracovať v rámci siete baltických univerzít na zlepšení kvality svojich dizertačných prác a svojho výskumu prostredníctvom možnosti oponovania dizertačných prác.
 
Táto možnosť je výhodná pre pedagógov ako aj pre doktorandov.
 
Učitelia sa majú možnosť oboznámiť s výskumami na iných, najmä pobaltských a škandinávskych inštitúciách a rozšíriť si tak databázu výskumných partnerov. Doktorandi majú možnosť využiť zoponovania svojej dizertačnej práce a získanie názoru zo zahraničnej inštitúcie, prípadne nadviazanie vzťahov, ktoré môžu byť po ukončení Ph. štúdia a následnom pokračovaní vedeckej kariéry prospešné.
 
Zoznam učiteľov, ako aj doktorandov bude publikovaný na hlavnej stránke baltickej univerzity: https://www.balticuniv.uu.se/about-us/.

Študentská konferencia SAIL (4. - 16.8.2019)

Program Baltickej univerzity organizuje každoročnú študentskú konferenciu SAIL s témou "Sustainability Applied in International Learning". Konferencia SAIL sa zameriava na rôzne oblasti udržateľnosti v rámci tematických sekciách o životnom prostredí: energia, klímu, nové technológie, hospodárstva, spoločenské vedy, demokracia, konflikt a riešenie, vzdelávanie, atď. Počet účastníkov je obmedzený - z každej krajiny BUP budú vybraní 5 uchádzači.  

Dátum konania: 4. - 16.8.2019

Miesto konania: loď Fryderyk Chopin (loď vypláva z prístavu Aarhus v Dánsku a pripláva do prísatvu Szczecin v Poľsku)

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie); dopravu si hradí študent sám (pre možnosti finančnej podpory sa obráťte na riaditeľku BUP na SPU)

Deadline: 1.4.2019

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška. Prihlášku je potrebné zaslať riaditeľke BUP na SPU. 

Študentská konferencia 2019 (25. - 28.4.2019)

Program Baltickej univerzity v spolupráci s Euroakadeemia organizujú každoročnú študentskú konferenciu s témou "Sustainable consumption and circular economy". Počet účastníkov je obmedzený - z každej krajiny BUP budú vybraní 6 uchádzači.  

Dátum konania: 25. - 28.4.2019

Miesto konania: Aegviidu, Estónsko

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie)

Deadline: 3.3.2019 o 23:59

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška

Voľné pracovné miesta na CBEES

Centrum pre Baltické a východoeurópske štúdiá (CBEES) na Univerzite Södertörn, Národné centrum BUP, v súčasnosti ponúka nasledujúce voľné akademické pozície:

Výskumný pracovník
Dvaja noví výskumní pracovníci ("forskningsledare") budú mať za úlohu pracovať na ďalšom posilňovaní výskumu univerzity v oblasti Baltického mora a východnej Európy. Viac informácií o pozícii a prihláške získate na tejto webstránke

"Postdoc" učiteľ
Postdoktorandské pozície (tri) zahŕňajú výskum a vývoj výskumných aktivít v rámci profilových oblastí CBEES. Tie môžu zahŕňať organizovanie konferencií a seminárov, vytváranie a udržiavanie sietí, podávanie žiadostí o financovanie výskumu a prezentácia vlastného výskumu v rôznych formách a na rôznych miestach, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Viac informácií o pozícii a prihláške získate na tejto webstránke

Deadline na podanie prihlášok (oba typy pozícií): 7 Január 2019

 

Workshop v Zakopanom, Poľsko (10. - 13.6. 2019)

Program Baltickej univerzity, Ústav geografie a priestorového manažmentu Jagiellonian University v Krakove a Tatranský národný park s veľkým potešením privítajú 2. medzinárodný workshop s témou "International Hydrological Workshop Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region."

Dátum konania: 10. - 13. Jún 2019

Miesto konania: Zakopané, Poľsko 

Účasť na seminári ponúka získať 3 ECTS kredity a diplom podpísaný troma partnermi: riaditeľom BUP, rektorom Jagiellonian University a riaditeľom Tatranského národného parku.

Viac informácií o workshope môžte nájsť na oficiálnej webstránke a v  priloženom súbore.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte: Joanna Pociask-Karteczka (joanna.pociask-karteczka@uj.edu.plJagiellonian University), aleo Lyudmyla Babak (lyudmyla.babak@balticuniv.uu.se, BUP).

Visiting Professorship Maria Curie Skłodowska University (UMCS), Lublin

Viac informácií TU

Call for Papers

Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, Warsaw, Poland 4th - 5th July 2019 (Deadline 20.12.2018)

Medzinárodná konferencia zameraná na multidisciplinárny výskum v oblasti zmeny klímy  a zmierňovania jej dopadov. Konferenciu organizuje University of Warsaw, Poľsko a HAW Hamburg, Nemecko pod záštitou Medzinárodného informačného a výskumného programu o klimatických zmenách (International Climate Change Information and Research Programme (ICCIRP)). Výstupom z konferencie bude recenzovaná publikácia vo vydavateľstve Springer, ktorá je súčasťou série publikácií o klimatických zmenách.

 
 

EduBUP projekt

DEADLINE 10.12.2018

Pozvánka participovať na projekte EduBUP, ktorý sa zameriava na osobný rozvoj vysokoškolských učiteľov v programových krajinách Baltskej univerzity. Séria workshopov je zameraná na transformáciu vzdelávania v zmysle trvalo udržateľných princípov a na implementáciu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj zmenou učebných osnov a vyučovacích a učebných metód. projekt sa zameriava na pedagogické princípy a ich integráciu do vyučovacieho procesu. 

Pedagógom z SPU je organizáciou plne hradené ubytovanie a stravné.

Viac informácií o samotnom projekte TU