COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Fakulta ekonomiky a manažmentu pozýva všetkých záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. marca 2021 o 15.00 h.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  v novembri začala s rozsiahlou rekonštrukciou vnútorných priestorov ŠD Nová doba.

napísal

Technická fakulta SPU v Nitre pozýva záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 24. februára o 13. hodine.

napísal

Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 19. februára 2021 vo veku 70 rokov navždy odišiel dlhoročný vysokoškolský učiteľ, vedúci Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky Technickej fakulty a predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita  v Nitre so zármutkom prijala správu, že 20. februára 2021 vo veku 59 rokov zomrel Ing. Ľubomír Petrák, CSc., člen Správnej rady SPU v Nitre.

SPU v Nitre – Zelená univerzita