Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Technická fakulta