ZOO BRNO

napísal

Komisia pre prácu s deťmi Výboru UO OZ organizuje pri príležitosti MDD podujatie

Návšteva zoologickej záhrady v BRNE

ktoré sa uskutoční 9. júna 2018 (sobota)

Odchod autobusu bude o 7,00 h z parkoviska ŠD A. B.

Ísť späť