Ponuka z Fondu na podporu vzdelávania

napísal

Milí pedagógovia,
tak ako v minulých rokoch aj v roku 2021 máte jedinečnú príležitosť získať výhodnú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania určenú pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, študentov doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, či zamestnancov vysokých škôl, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov. V roku 2021 si môžete podať žiadosť o pôžičku až do výšky 15 000 eur. Navyše pri výške pôžičky do 3 000 eur nie je potrebné zabezpečiť pôžičku prostredníctvom ručiteľa.
Termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov:
• február 2021,
• júna 2021,
• alebo 31. október 2021.
Aké výhody získate, ak predložíte žiadosť o pôžičku pre pedagógov?
• bezúčelová pôžička do 10 000 eur,
• možnosť požiadať o pôžičku opakovane každý kalendárny rok (pričom celková suma poskytnutých pôžičiek z FNPV nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur),
• nízky úrok, iba 3 % p. a. (ročne),
• možnosť odpisu 3% z istiny pôžičky po 5 rokoch vykonávania pedagogickej činnosti,
• možnosť kedykoľvek pôžičku predčasne splatiť, bez poplatkov,
• nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, z dôvodu prípadnej nezamestnanosti, alebo z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Bližšie informácie získate na https://www.fnpv.sk/zakladne-informacie-pedagog alebo telefonicky na

Ísť späť