KRAKOV a ZAKOPANÉ - Organizačné pokyny

napísal

Termín: 14. – 15. december 2019 (sobota - nedeľa)

 

14.12.2019 (sobota): 06:00 h – odchod z Nitry (ŠD Bernolák)

                                11:30 h – Krakov – pešia prehliadka mesta: Wawel – Kanoniczna – Grodzka –

                                                             Rynek Glowny...

  • Individuálne voľno na vianočných trhoch

                                20:00 h – ubytovanie, voľný program

15.12.2019 (nedeľa): 08:00 h – raňajky   

                                09:00 h – odchod z hotela

                                 11:00 – 16:00 h - Zakopané – prehliadka mesta,  jazda pozemnou lanovkou na vrch

                                                                         Gubałówka (1122 m n. m.) s výhľadom  na poľské Tatry, 

                                                                         vianočná atmosféra                                                                

                               21:00 h – predpokladaný príchod do Nitry

Ísť späť