FUTBALOVÝ TURNAJ TROCH UNIVERZÍT

napísal

P O Z V Á N K A 

na  FUTBALOVÝ  TURNAJ TROCH UNIVERZÍT O PUTOVNÝ POHÁR organizovaný pod záštitou 
prof. Ing. Petra BIELIKA, PhD. – rektora SPU v Nitre
 
Termín: 14. september 2016
Miesto konania: Futbalové ihrisko v obci Janíkovce
 
 
Účastníci turnaja: družstvá zamestnancov univerzít:
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
  • Technická univerzita vo Zvolene,
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
 

Pozvánka - Organizačné zabezpečenie turnaja   ,,PDF"

Pozvánka - Organizačné zabezpečenie turnaja  ,, DOC"

Späť