divadelné predstavenie DROTÁR

napísal

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie – divadelné predstavenie D R O T Á R
Termín: utorok, 22. októbra 2019(Divadlo Andreja Bagara v Nitre)  o  18:30 h 

Jdi zpět