Návšteva historických parkov

napísal

Dňa  22. mája  2014 Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU Nitra zorganizovala odborný tematický zájazd pre poslucháčov Univerzity tretieho veku, vzdelávací program záhradná a krajinná architektúra (2. a 3. ročník)s cieľom návštevy najvýznamnejších historických parkov v Bratislave a v Rakúsku. 

K navštíveným parkom patrili Medická záhrada, Námestie slobody, Park pri prezidentskom paláci (Grassalkovichov palác), Sad Janka Kráľa v Bratislave a Schlosshof v Rakúsku. Odbornú exkurziu zorganizoval prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., vedúci ročníkový  učiteľ 3. ročníka ZKA v spolupráci s prof. Ing. Ľubicou Feriancovou, PhD., vedúcou ročníkovou učiteľkou 2. ročníka ZKA. Odbornej exkurzie sa zúčastnilo spolu 35 poslucháčov UTV a 5 učiteľov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, ktorí sa podieľali na výučbe študentov UTV - prof.Ing. Ján Supuka, DrSc, prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Richard Kubišta, PhD. Ako hosť bol prizvaný aj emeritný profesor prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc., ktorý sa v minulosti intenzívne podieľal  na vzdelávaní poslucháčov UTV v programe Okrasné záhradníctvo. Odborný výklad uskutočnil Ing. R. Kubišta s podporou ostatných zúčastnených učiteľov.

Exkurzia mala mimoriadny ohlas medzi účastníkmi - študentmi UTV, ale aj sprevádzajúcimi učiteľmi. Vyslovujeme úprimné poďakovanie Kancelárii celoživotného vzdelávania SPU za ústretovosť a podporu pri organizovaní tejto odborne veľmi užitočnej a prospešnej akcie.

V mene všetkých účastníkov exkurzie, Ján Supuka

Späť