Prezídium Policajného zboru - prevencia násilia páchaného na senioroch

vložil: SPU Web Editor

Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru spolupracuje s ASUTV v oblasti ochrany seniorov. V tejto súvislosti zabezpečuje pravidelné preventívne opatrenia na celoslovenskej úrovni prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov (televízia, noviny, časopisy, rozhlas), ale aj prostriedkov, ktoré sú dostupné v pôsobnosti členopv ASUTV, ako aj v pôsobnosti členov Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

 

 

.

Späť