2020-1-SK01-KA107-077779

V  roku 2020 v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová aktivita 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala SPU grant na v poradí piaty projekt Medzinárodná kreditová mobilita (KA107). Projekt sa realizuje od 1.8.2020 do 31.7.2022 a pridelený grant vo výške 73 540 EUR bude využitý na podporu 17 prichádzajúcich a 15 odchádzajúcich mobilít. SPU v rámci tohto projektu rozvinie spoluprácu s univerzitami z Bosny a Hercegoviny (2), Čiernej hory, Číny, Gruzínska a Moldavska. Do konca marca 2021 sa plánujú pripraviť Medzi inštitucionálne zmluvy a následne ich spolu s ďalšími zmluvnými dokumentmi súvisiacimi s projektom posunúť na podpis partnerským inštitúciám. V letnom semestri 2020/2021 sa zrealizujú výbery prichádzajúcich aj odchádzajúcich účastníkov mobilít a uzatvoria sa Zmluvy o štúdiu/mobilite. Prvé mobility sa plánujú realizovať v júli 2021. Zoznam podpísaných Medzi inštitucionálnych zmlúv je k dispozícii TU.